Skip to content

Solidaritet med Tunesiens arbejdere og folks kamp mod Saïeds undertrykkelse og despoti

Solidaritetshilsen  fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Arbejdere, unge, progressive og revolutionære går modigt på gaderne i Tunesien for at forsvare deres rettigheder trods under hård undertrykkelse af deres protester.

Den højre populistiske præsident Kaïs Saied fører sig frem som den store forsvarer af folket, men magthaverne har siden kuppet i 2021 gennemført en undertrykkelseskampagne under dække af en kampagne mod korruption. Modstandere af hans politik forfølges, antallet af vilkårlige anholdelser stiger. Med dekretlov 54 er ytringsfriheden og retssikkerheden under hårde angreb og bruges til at retsforfølge journalister, medier og politiske organisationer og fagforeningsfolk. Det baner vejen for et styre med diktatur af fascistisk karakter.

Kaïs Saieds enmandsregering er uden folkelig opbakning. Ved sidste parlamentsvalg deltog kun 11% af befolkningen. Ved en tvungen af udemokratisk folkeafstemning om forfatningsændringer deltog kun 1% af befolkningen.

For yderligere at aflede folkets vrede over den skærpede økonomiske, sociale og politiske situation som landet står i, har Saïd nu, på værste nationalpopulistiske vis kastet politi- og sikkerhedsstyrker ud i en brutal forfølgelse af migranter og folk, der forsvarer dem. Det sker med løgne om, at de er en del af en international sammensværgelse mod Tunesien, hvis mål er at svække den arabiske kultur i Nordafrika og islam. Nøjagtig samme løgn som vi hører i EU og Danmark bare med omvendt fortegn for at splitte arbejderklassen og folket ad.

Vi, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Danmark, ønsker at udtrykke vores solidaritet og støtte til arbejderklassens og ungdommens retfærdige kamp mod undertrykkelse og for deres frihed og fremtid. Og vores støtte og internationale solidaritet med vores søsterparti i Tunesien, Arbejderpartiet.
Vi er sikker på at arbejderklassens og folkets kraft, som viste sig i det ”Arabiske forår” igen vil bryde gennem mørkets kræfter frem mod frihed, værdighed og social retfærdighed.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
24. februar 2023

Back To Top