Skip to content

Solidaritet med arbejderne og befolkningen i Burkina Faso

Den international konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML

Et nyt statskup har fundet sted i Burkina Faso. Det andet inden for de sidste ni måneder. Den 30. september 2022 væltede militære styrker oberstløjtnant Paul Henri Sandaogo Damiba, der selv havde overtaget magten den 24. januar 2022, gennem et lignende kup.

Damiba, som var en marionet for fransk imperialisme, etablerede en regering præget af korruption. Han havde som en skjult dagsorden at fører den tidligere diktator Blaise Compaorés tilbage til magten, hvilket er grunden til at folket har fejret hans fjernelse. I flere byer, og især i Ouagadougou, hovedstaden i Burkina Faso, har der den 29., 30. september og 1. oktober været massive folkelige mobiliseringer for at udtrykke deres fordømmelsen af Damiba-regeringen og imperialismens dominans og som et udtryk for søgen efter en reel forandring til fordel for arbejderne og folket.

Dette nye statskup finder sted midt i en alvorlig politisk og sikkerhedsmæssig krise for befolkningen på grund af den reaktionære borgerkrig, der er påtvunget af imperialistiske magter – især fransk imperialisme – og tilstedeværelsen siden 2015 af væbnede terrorgrupper – ISIS og Al-Qaeda – i deres tjeneste.

Fjernelsen af Damiba er intet andet end en udskiftning på paladsniveau. Hvilket er grunden til, at vores søsterparti, Det revolutionære kommunistiske parti i Volta, Burkina Faso “opfordrer oprørerne og den patriotiske og revolutionære ungdom til at være opmærksomme og ikke have illusioner med de nye kuppmagere, der kommer fra samme organisation Den patriotiske bevægelse for beskyttelse og genopretning (MPSR), som førte til Damiba til magten.”

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML, udtrykker sin solidaritet med arbejderne, ungdommen og befolkningen i Burkina Faso, der kæmper for at fordrive den franske imperialismes tropper og terrorbanderne ISIS og Al-Qaeda fra deres territorium og for at sætte en stopper for de nationale udbytterklassers styre. Kun ved at sætte en stopper for det imperialistiske styre, for udbytningen afa det reaktionære borgerskab og for resterne af de feudale kræfter, vil arbejderne og folkene i Burkina Faso være i stand til at erobre deres sociale og nationale frigørelse.

Oktober 2022

Længe leve arbejdernes, ungdommens og befolkningens kamp i Burkina Faso!
Solidaritet med Det revolutionære kommunistiske parti i Volta, Burkina Faso!

Den international konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML

 

Back To Top