Skip to content

Solidaritet i stedet for opsplitning og hetz – Fælles kamp mod de nyliberale arbejds- og nedskæringsreformer!

Udtalelse vedtaget på APK’s 6. kongres

Arbejdsgiverne fører åbenlys klassepolitik. Politikerne følger diktaterne fra erhvervslivets top. De har gennemført benhårde arbejdsmarkedsreformer som dagpengereformen, efterløns- og beskæftigelsesreformen. Sammen med striben af de øvrige nyliberale reformer følger de arbejdsgivernes krav om at lønnen skal trykkes ned og arbejdskraften skal være så billig som muligt.

Når konkurrenceevnen skal op og lønnen ned, betyder det, at arbejderne i alle EU- landene skal konkurrere med hinanden på en stadig lavere løn og længere arbejdstid. Konkurrenceræset mod bunden skaber kun utryghed.

EU’s indre marked er gået direkte efter afskaffelse af arbejderrettigheder, overenskomster, løn og ansættelsesforhold, arbejdsmiljø, pensions- og arbejdsløshedsrettigheder.

Derfor har de sat hårdt ind for at nedbryde den faglige organisering, svække og kriminalisere arbejdsklassens kampkraft og legale muligheder. Danske EU-politikeres snak om den danske model som værn er et bedrag.

Det er ikke indvandrere, østarbejdere, kontraktarbejdere, der stjæler arbejde fra os. Det er arbejdsgiverne, der spekulere i at skaffe billigere arbejdskraft med stat og EU i ryggen.  Staten har tilmed sat det i system med tvangsarbejde og nyttejobs for offentlige ydelser.

Social dumping løses ikke ved at den enkelte selv må sige fra. Eller ved at den enkelte tillidsmand må forhandle sociale klausuler. De løn- og arbejdsvilkår, som arbejderklassen har tilkæmpet sig, skal gælde for alle, der arbejder i Danmark.

Fagbevægelsens topfolk har modsat sig opbygningen af en solidarisk fælles kamp mod det nyliberale felttog. Fagtoppen arbejder efter en nyliberalistiske markedsmodel. Kollektive rettigheder erstattes af salg af individuelle serviceydelser og finansspekulationer med de gigantiske pensions- og ATP-fonde.

Der er brug for solidaritet og for at alle arbejdere står sammen.  Folk fra andre lande og himmelstrøg – uanset hvilke – kan til og med give et internationalt udsyn og bringer nye erfaringer og inspiration med sig.

Den fælles solidaritet og enhed i kampen for arbejderklassens rettigheder og vilkår må sikres både på arbejdspladserne og i den faglige organisering.

Enheden må bygges op nedefra mellem arbejdende, arbejdsløse og udstødte – på tværs af nationalitet og etnisk baggrund.

Problemer som løndumping, arbejdstid og overenskomst må løses i fællesskab – ved at styrke klassekampslinjen.


Vi kræver:

Stop for social dumping.  Overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold skal gælde for alle der  arbejder i Danmark 

Skab regulære jobs til alle på arbejdsmarkedet på overenskomstmæssige vilkår

Nej til offentligt tvangsarbejde og arbejdsordninger for kontanthjælp og dagpenge

Praktikpladser til unge og voksenlærlinge

6 timers arbejdsdag – nej til fleksibel livsarbejdstid

30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation  

Forsvar retten til faglig kamp og organisering

For en ny dagpengereform, der fordobler dagpengeperioden og nedsætter genoptjeningsperioden for alle – de arbejdsløse skal ikke betale dagpengereformen

Rul de asociale nyliberale reformer tilbage

24. maj 2015

Back To Top