Skip to content

Den Dominikanske Republik: Sluterklæring fra den 25. Internationale Antifascistiske og Antiimperialistiske Ungdomslejr

Hvert andet år afholdes en international antifascistisk og antiimperialistisk ungdomslejr på skiftende kontinenter. De støttes af CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer. I år blev den afholdt i Den Dominikanske Republik. Her gengives sluterklæringen.
IUL2006_Dominikanske_RepublikDen 10. august 2016 sluttede den 25. Internationale Antifascistiske og Antiimperialistiske Ungdomslejr (CIJAA), som var begyndt den 3 august i Santo Domingo, Den Dominikanske Republik, under mottoet: Solidaritet, Fred og Frihed.
Hundredvis af unge demokratiske, progressive, miljøforkæmpere, venstreorienterede, feminister, antifascistiser, antiimperialister og revolutionære mødtes for at analysere realiteterne folkene, med deltagere fra: Puerto Rico, Ecuador, Haiti, USA, Canada, Colombia, England, Venezuela, Tyrkiet, Tyskland, Brasilien, Mexico.
De har været dage med vigtigt arbejde, dybtgående analyser af temaerne, som sammen med de kulturelle og sportslige aktiviteter, fremmede integrationen mellem landende og de deltagende folk.
En central del af de unge der medvirker ændringer i verden og kæmper på de forskellige kontinenter og regioner i verden var samlet i den Dominikanske Republik for at; diskutere deres virkelighed, udbrede deres krav, og blive enige om de internationale opgaver, for unge der tørster efter reelle transformationer for deres folk.
Den 25. lejr stiller os en grundlæggende opgave, som naturligvis er at arbejde for den 26. lejr, der skal afholdes i et andet hjørne af planeten i 2018. Der kræves allerede nu arbejde og forberedelse.
Debatterne gennemført på lejren afspejler de fælles problemer, vi har som unge mennesker i verden, blandt andre: arbejdsløshed, udnyttelse, manglende adgang til uddannelse, diskrimination og kriminalisering. Problemer som det kapitalistiske system sætter os i permanent på linje med andre sociale sektorer i vores folk.
Refleksionerne lejren igennem viser, at fjenderne for unge og folk i verden er fælles: borgerskabet, de herskende klasser i hver af vore lande; de imperialistiske magter, der på alle tidspunkter søger at bekræfte den økonomiske, kulturelle og politiske afhængighed for vore folk; de internationale monopoler, der slår sig ned på vores jord for at plyndre vores naturressourcer og dømme arbejderne til lavere lønninger. Så vi erklærer, at de grundlæggende modstandere af unges og folkenes rettigheder og interesser i verden, er kapitalisme og imperialisme.
I flere lande fremmer imperialismens tørst efter udbytte en tendens til fascisme i staten og ved dette; bruges den mest reaktionære vold, fremmes kriminalisering af sociale protester, terrorisme, narkotikahandel, para-militarisme, og lignende mekanismer for intimidering og undertrykkelse. Den beslutsomme kamp søges inddæmmet hvor den forekommer i de forskellige lande og disse fænomener forværres.
Den 10. oktober 2015 i Ankara Tyrkiet var der et attentat på en demonstration for de demokratiske sektorer. En demonstration der afviste den undertrykkende og anti-folkelige politik fra Erdogan-regimet. Attentatet endte i 245 sårede og 95 døde, hvoraf fire var unge kammerater, som for to år siden var en del af den 24. lejr (CIJAA) afholdt i Izmir, Tyrkiet.
Den 3. februar 2014 blev den unge kommunist fra delstaten Morelos i Mexico, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, som begyndte sin politiske indsats på den 19. lejr (CIJAA) i Mexico, dræbt af staten. I dag hæver unge i verden retfærdighedens flag for disse faldne kammerater og fordømmer undertrykkelsen fra disse regimer og den fascisering som er en afspejling af disse regimers svaghed, i det deres institutioner har mistet herredømmet og ikke længere har mulighed for at fortsætte med at styre, som de gjorde før.
Under af denne 25. lejr led de unge i Venezuela og de folkelige organisationer samt venstrefløjen, under forsvindingen af og senere mordet på kammerat Julio Blanco, der var en af arrangørerne af den 23. Internationale lejr der fandt sted i Venezuela i 2012.
For vores kammerater der er faldet i kamp, for dem, der er med os og tusindvis af flere mænd og kvinder, der drømte om en anden verden, hvor alle mænd og kvinder er virkelig fri, hæver vi vores stemmer, og vi hæver vores næver og kræver retfærdighed – og fængsel for de ansvarlige. Vi giver et stålsat tilsagn om at fortsætte deres kampe i hver af vores lande for at opnå sejr.
Os der deltog i denne 25. lejr kommer fra forskellige verdenshjørner, og vi diskuterede vores kampe: I Europa er hundredtusinder af unge på gaden for at afvise de neoliberale arbejdsreformer der har til hensigt at skære i rettighederne for de unge arbejdere, udsætte dem for dage med stadig hårdere arbejde og med stadigt faldende lønninger, i en kontekst hvor de kapitalistiske stater styrker deres tilpasning med en antiarbejder og antifolkelig politik og søger at vægten falder på folkets skuldre, på arbejdernes og de unges.
I Amerika(Nord-, Mellem-, Syd-Amerika og Caribien, red.) er der rejst et forsvar for en gratis uddannelse med kvalitet og en kamp mod de korrupte højre-regimer der diskriminerer unge. Vi kræver flere midler til de sociale områder, vi afviser anti-folkelige love og politikker der i de forskellige lande indskrænker rettigheder og friheder for unge. I alle hjørner af kloden drømmer vi og kæmper konstant for at erobre en radikalt anderledes verden, der frisætter os for kapitalisme og imperialisme, vi kæmper for livet og friheden, for et reelt demokrati, for at de der skaber rigdommen er i stand til at definere fremtiden for vores folk.
Med samme kraft og intensitet som vi diskuterede vores problemer, udtrykker vi vores solidaritet med folkene der kæmper for deres uafhængighed og for anerkendelse af deres områder, som Palæstina og det kurdiske folk, mod en tvungen fordrivelse, og mod diskriminerende politikker, der legitimerer de krige og den hungersnød som kapitalisme og imperialisme udsætter millioner af mænd og kvinder for i lande som Kenya, Somalia eller Haiti.
Vi udtrykker vores solidaritet og støtte til de mænd og kvinder i verden, der er flygtninge som produkt af en aggression fremmanet af de imperialistiske magter, hvilket forekommer i regioner som Mellemøsten. Vi fordømmer imperialistiske krige, der søger at plyndre ressourcer fra folkene og vi afviser stormagternes interventioner og forsøg på at udvide deres indflydelse og øge deres niveau af undertrykkelse. Vi vil ikke mere krig, hvor de unge er tvunget til at være kanonføde i systemets vold, vi kræver fred og selvbestemmelse for befolkningerne i verden.
Vi fremhæver kvinders rolle som essentiel for de sociale forandringer og den produktive udvikling af folkeslag, og vi anerkender og afviser betingelserne for den udnyttelse og strukturelle vold som kvinder er ofre for. Vi afviser alle udtryk for diskrimination og undertrykkelse af køn og samtidig fordømmer vi den patriarkalske og kvindehadende karakter ved det kapitalistisk-imperialistiske system.
Enheden af verdens arbejdere er grundlæggende for at vores krav og ønsker bliver opfyldt. For at stoppe den politiske terror fra de kapitalistiske stater, er det vigtigt at styrke princippet om internationalisme og at fremme solidariteten blandt unge mennesker i verden. Enheden af de unge, arbejdere og folk bygger vi gennem udveksling af erfaringer, gennem den brede og demokratiske diskussion af vores problemer, ved opbygningen af politiske aftaler, der fordømmer kapitalismens og imperialismens onder i alle hjørner af kloden, ved akkompagnement og støtte til de kampe, der skal udføres i forskellige lande, og især med den kamp og mobilisering, som vi udvikler i hvert af vores lande i forsvaret af vores rettigheder, interesser og vores folk; først derefter kan vi stoppe plyndring, krig, fascismen og alle de imperialistiske politikker der er indført mod det store flertal der udnyttes af kapitalismen og imperialismen.
Denne lejr er en afspejling af glæden og oprøret fra de unge i verden, med en karakter af fornyere for de der føler utilfredshed og kræver dybtgående forandringer i alle vore lande. Alle energierne fra de unge i verden og alle kampene vi deltager i skal rettes i den ene retning; mod kapitalismen og imperialismen og for at bryde udnyttelsens, dominansens, undertrykkelsens, diskriminationens og afhængighedens lænker. Og de skal målrettes dybtgående ændringer, for at sikre sejren for frigørelse af hvert af vores folk. Kursen der skal føres af de unge på planeten, der kæmper mod kapitalismen, imperialismen og fascismen skal være revolutionen og opbygningen af et nyt samfund, et socialistisk samfund. 
Hæv stemmen, kampen og enheden blandt de antifascistiske og antiimperialistiske unge i verden!
Santo Domingo, Den Dominikanske Republik 10. august 2016

Back To Top