skip to Main Content

Slut med arbejdsgiverpolitik – Kapitalen skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp

Der kæmpes for rettigheder og levevilkår på alle samfundets områder, for løn, arbejdstid, for børnerettigheder, retten til en bolig, retten til en uddannelse, mod krig, for et bedre liv. For at styrke sammenhængen og solidariteten fremlægger Arbejderpartiet Kommunisterne her en enhedsplatform til styrkelse af en fælles kamp

SLUT MED ARBEJDSGIVERPOLITIK – KAPITALEN SKAL BETALE!
Enhedsplatform for fælles kamp

 1. Stop udplyndring af den offentlige velfærdssektor
  Flere varme hænder og reelle penge til det sociale område, til omsorg, sundhed og uddannelse – vi finder os ikke i flere nedskæringer. Minimumsnormeringer nu. Slut med udlicitering og privatisering af offentlige værdier og arbejdspladser.

 2. 30 timers arbejdsuge – 6 timers arbejdsdag
  Med fuld lønkompensation og uden øget arbejdstempo. Alle har ret til fuldtidsjob på normale vilkår. Stop for fleksibilitet på arbejdsgivervilkår.

 3. Hæv mindstelønnen – reelt lønløft til lavtlønsområderne
  Kvinder skal have reel ligeløn og fuld anerkendelse for faglighed i kvindefagene.

 4. Skab flere arbejdspladser
  Stop udlicitering og social dumping. Ansæt arbejdsløse i reelle job – stop for gratis tvangsarbejde og jobcenter-tyranni. Stop klapjagten på de nedslidte og syge.

 5. Skrot fattigdomsreformerne – sociale rettigheder for alle
  Det kapitalistiske samfund skaber arbejdsløshed og fattigdom. Vi kræver et samfundsansvar for at alle har en selvstændig indtægt at leve for. Dagpenge, de sociale ydelser, folkepension og SU skal sættes op. Alle har ret til et værdigt liv.

 6. Sæt pensionsalderen ned til 65 år
  Dem der vil og kan trække sig tilbage senere, kan gøre det frivilligt. En folkepension til at leve af. Væk med privatisering af pensionen.

 7. Stop nedskæringer på uddannelserne
  Praktikpladser til alle på erhvervsuddannelser.
  Væk med karakterkrav. Skrot fremdriftsreformen. Højere kvalitet i uddannelserne.

 8. Ordentlige boliger til alle – huslejer til at betale
  Stop for nedrivning og privatiseringer af de almene boliger, stop boligspekulanternes opkøb – byg flere almene boliger og ungdomsboliger. Væk med ghettopakken.

 9. Gratis kollektiv transport – Udbygning af den kollektive transport
  Den kollektive transport skal være til rådighed for alle – også i landområderne. Reel grøn omstilling i stedet for stigende grønne afgifter og ekstraskat.

 10. Stop ødelæggelsen af klima og miljø
  Øjeblikkelig reduktion af industri og landbrugs udledning af CO2, giftstoffer og forurening af miljøet. Ingen klimaskatter på befolkningen – lad forurenerne betale. Energiforsyning og infrastruktur skal sikres af det offentlige.

 11. UD af monopolernes EU
  Stop militarisering af Europa – nej til EU-stat og EU-hær. Nej til EU’s finans-og budgetpolitik og diktater. Nej til EU’s flygtningepolitik. For et selvstændigt Danmark.

 12. UD af NATO
  Stop for dansk krigsførelse. Nej til USA/NATO-baser i Danmark og Grønland. Nej til danske skattemilliarder til NATO’s budget. Bekæmp imperialismen.

Back To Top