Skip to content

Skab enhed i kampen mod borgerskabet og imperialismen

Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

CIPOML opfordrer verdens arbejderklasse og folk til enhed og kamp mod borgerskabet og imperialismen – Sluterklæring fra CIPOML’s 28. verdenskonference

CIPOML’s 28. verdenskonference blev indkaldt i en situation med intensiverede sammenstød mellem rivaliserende imperialistiske blokke. Efter fire dages intensiv diskussion om de problemer, der er på dagsordenen for arbejderklassen og folkene, traf konferencen enstemmigt en række beslutninger om løsninger på disse problemer.

Vores konference er fast besluttet på at føre en åben og kompromisløs ideologisk kamp mod alle former for vildledende strømninger, der forsøger at aflede enheden i de kampe arbejderklassen og folkene står overfor i verden i dag.

Vi er vidne til en udvikling, som ikke må undervurderes med en økonomisk nyopdeling af verden med et skift i imperialisternes indbyrdes styrke og magtforhold.

Rusland tolererede ikke, at Ukraine blev åbnet for USA’s og EU’s ekspansion, eller at Ukraine blev medlem af NATO. Det førte til Ruslands invasion. Nu føres der en imperialistisk krig i Ukraine med USA, Storbritannien og EU-landene og deres krigsorganisation NATO på den ene side og Rusland, støttet af Kina, på den anden side.

Israel fører en hensynsløs aggressionskrig og folkemord mod det palæstinensiske folk, hvis land det besætter. Det sker med fuld støtte fra USA, Storbritannien, Japan, Australien, Canada og de europæiske imperialister. Den israelske zionismes aggression, som støttes af langt de fleste imperialister, især USA, er en vigtig faktor i denne krig.

Mens imperialisterne kæmper i Syrien og Libyen gennem deres stedfortrædere, er de lokale konflikter i Afrika og de mange kup et bevis på, at de imperialistiske konflikter om en nyopdeling af kontinentet fortsætter. Kina konkurrerer nu med de dominerende imperialister i Asien, Afrika og Latinamerika. Med dets investeringer, lån og kreditter udfordrer Kina især den amerikanske imperialisme. Indtil videre har svaret været en optrapning af handelskrige efterfulgt af en revision af forsyningskæder og transportruter samt blokade mod investeringer og teknologioverførsel.

Imperialisternes tendens til at udfordre hinanden ses i de øgede udgifter til oprustning. Imperialisterne, der er bevæbnet til tænderne, tester nye våben og fremskynder våbenproduktionen, mens de kommer af med deres gamle våbenlagre i krige som den i Ukraine.

Imperialisterne fremskynder ikke kun oprustningen og foretager enorme investeringer i militærindustrielle komplekser, de har også påbegyndt en militarisering af hele det kapitalistiske samfund ved at udvide militarismen til alle områder.

Disse direkte konsekvenser af modsætninger mellem imperialisterne har en negativ indvirkning på verdensøkonomien. Udgifter til våben på befolkningens bekostning spiller en destruktiv rolle i økonomien. Siden sidste år har vækstraten i verdenshandelen været faldende. Opbremsningen i vækstraterne påvirker også industriproduktionen. Derudover er to store amerikanske banker og en schweizisk bank netop gået konkurs. Begge dele er symptomatiske for kapitalismens generelle forfald.

Der er ingen tvivl om, at modsætningerne og konflikterne mellem imperialisterne ikke er den eneste grund til opbremsningen i den kapitalistiske økonomis udvikling. Det imperialistiske kapitalistiske system, der er baseret på udbytning og plyndring, producerer konstant kriser. Målet med den kapitalistiske produktion er at øge monopolernes profit, og dette er roden til alt ondt. De skærpede modsætninger og konflikter mellem imperialisterne, sammen med de kapitalistiske kriser, som vi så et eksempel på i 2021, uddyber kapitalismens almene krise. Kapitalismens almene krise forværrer alle dens økonomiske, finansielle, sociale og politiske modsætninger.

Problemerne i verdensøkonomien, som forværres af de skærpede modsætninger mellem imperialisterne, samt monopolernes udbytning og krav, gør leve- og arbejdsvilkårene vanskeligere for arbejderne og den brede befolkning.

De gamle løfter fra det internationale borgerskabs og kapitalismens ideologer om fred og velstand er fortid. Kapitalismens dominans, som driver inflationen op og kaster os tilbage i recession, bekræfter, at de sociale problemer er uløselige inden for rammerne af dette system. Reallønnen falder, fattigdommen er udbredt og spreder sig, selv i de førende kapitalistiske lande.

Arbejderne og de undertrykte folk kastes ud i fattigdom som følge af faldende lønninger, nedskæringer i sociale ydelser og nye skattestigninger. De finder det stadig sværere at dække deres behov for mad, bolig og varme.

En direkte konsekvens af kapitalismens dårligdomme og borgerskabets angreb på arbejderne og befolkningerne er genoplivningen af verdens arbejderbevægelse. Nu tager arbejderklassen, selv i de mest udviklede lande, et standpunkt imod de kapitalistiske angreb de udsættes for. Arbejdernes massebevægelse og strejkerne i USA, Storbritannien og Frankrig er beviset på, at angrebene ikke går ubesvarede hen.

Stillet over for den voksende bevægelse blandt arbejderne tager borgerskabet i mange lande skridt i retning af at smide “demokratiets” maske og genindføre fascismen. Indførelsen af nye reaktionære tiltag følger det ene efter det andet, og behovet for at bekæmpe fascismen vokser. Kampen mod fascismen er en integreret del af kampen mod borgerskabet og imperialismen.

Samtidig er ingen af imperialisterne, som er opsat på at opdele verden på ny, arbejderklassens og folkenes venner. De er alle udbyttere og røvere. Det er i deres interesse at bekæmpe hinanden, at bemægtige sig folkenes rigdomme og at udvide deres herredømme. De, der hævder at være folkenes venner og at komme dem til hjælp, er blot fulde af løgn.

Der er intet godt i, at de imperialistiske magter konfronterer hinanden. Den imperialistiske ambition om at opdele verden på ny og udplyndre folkene forbereder kun en ny imperialistisk krig. CIPOML advarer verdens folk mod faren for en tredje verdenskrig.

CIPOML opfordrer arbejderklassen og de undertrykte folk i verden til at kæmpe mod alle imperialister, der stræber efter at overtage deres land og ressourcer.

CIPOML erklærer endnu en gang, at de støtter alle undertrykte folk og befrielseskampe, med særlig opmærksomhed på det palæstinensiske, kurdiske, cubanske og venezuelanske folk.

Vores konference opfordrer arbejdere i alle lande til at forene sig og organisere sig for at kæmpe mod kapitalismen og vælte kapitalens herredømme uden at sætte deres lid til noget borgerligt eller imperialistisk parti.

Vores konference opfordrer de undertrykte folk og nationer i verden til at styrke deres kamp for social og national frigørelse.

November 2023

CIPOML er Den Internationale konference for marxist-leninistiske partier og organisationer, som Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af.

CIPOML – International Conference of Marxist–Leninist Parties and Organisations

Back To Top