Skip to content

Sammen er vi stærke – Udtalelse APK, Kvindernes Internationale Kampdag, 8.marts 2019

 

UDTALELSE ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK

Arbejderkvinderne udgør i dag hovedkraften i de sociale protestbevægelser af reformramte. De udgør hovedkraften i kampen om den offentlige velfærds-og sundheds- og uddannelsessektor. I kampen for højere mindsteløn og ligeløn, for ordentlige arbejds- og ansættelsesforhold og sikring af overenskomstmæssige rettigheder. Sammen med skolelærere, pædagoger og sygeplejersker udgør arbejderkvinderne rygraden i protesterne rundt om i landet mod blå og rød bloks nedskæringsfelttog.

Arbejderkvinderne er hovedkraften, fordi de er en del af den samfundsklasse, der kan skabe forandring.
Og de står ikke alene. Kvindekampen er en særlig og helt nødvendig del af den fælles klassekamp mod den samme imperialistiske udbytterklasse og deres lakajregeringernes og politikeres samfundsskadelige nedskærings- og reformpolitik.

Verdensbanken har udråbt Danmark til at være det land i verden, hvor kvinder har størst ligestilling. I landet hvor mødre nu igen står uden indkomst, hvor fagtoppens klassesamarbejde strategi betyder, at det vil tage endnu 100 år at få ligeløn til de lavtlønnede kvindefag, hvor kapitalistisk frisind betyder at unge skolepiger får delt nøgenbilleder på nettet mod deres vilje. Den førsteplads siger mere om, hvor slemt det står til i resten af verden med kvinders vilkår. Med reaktion og nyliberalisme er kvinders stilling som dobbeltundertrykt og som en vare blevet stadig forværret. Den unge generation står overfor tilbageskridt og en værre situation end deres mødre. Det er den fremtidsudsigt som stilles i udsigt af kapitalismen.

Men dagens kvinder går til modstand, protesterer og siger fra. De er stærke og vil være frie mennesker.
Sammen med verdens undertrykte kvinder og folk er der masser at kæmpe for. Og kæmpet bliver der over hele verden fra Venezuela, Frankrig, Danmark og til Indien.
Den endelige frigørelse fra det kapitalistiske samfunds undertrykkelse og udbytning opnås sammen med hele arbejderklassen gennem revolution og opbyggelsen af et socialistisk samfund, hvor arbejderklassens kvinder og mænd har magten til at skabe et samfund med reelle lige muligheder for kvinder og mænd.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK rejser og støtter kvindernes aktuelle krav og kamp. Hver dag året rundt. Erfaringerne viser at skiftende regeringer uanset farve og bogstavs kombination forværrer arbejderkvindernes situation med EU’s arbejdsmarkeds- og nedskæringsreformer, med øget fattigdom og usikkerhed. Med velfærdkroner der bliver til milliardstore NATO krigsbudgetter og bankpakker til hvidvasksvindlere. Hverdagen og fremtiden løses ikke med et X på stemmesedlen, men ved at organisere sig og deltage i opbygningen af en samlet protestbevægelse, hvor de ansvarlige stilles til ansvar.
Sammen kan vi skabe en anden fremtid.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

8.marts 2019

.

Back To Top