Skip to content

Revolutionær sommerlejr 2020 – torsdag d. 16. juli til søndag d. 19. juli

Alle er velkomne på APKs sommerlejr – torsdag d. 16. juli til søndag d. 19. juli
APKs sommerlejr er en mulighed for at forstå virkeligheden og hverdagen bag overskrifterne, en mulighed for at være med til at udvikle kampene og sætte retningen for fremtiden.

Kampen mod kapitalismen, kampen for socialisme, er ikke bare floskler der støves af engang i mellem. Det er konkrete kampe med konkrete krav. Kampe for arbejde, boliger, fred, demokratiske rettigheder. Kampe der skal kædes sammen, udvikles og uddybes. Det er kampen for revolutionær forandring.
For de største danske virksomheder har det været et godt årti. Mens syge, gamle, børn og familier, arbejdsløse, studerende osv. har fået besparelse efter besparelse, så har aktionærerne stukket hundreder af milliarder i lommen. Arbejderne har fået højere tempo, mindre jobsikkerhed, dårligere sikring ved arbejdsløshed og nul reallønsfremgang. Samtidig er lønnen på direktørgangene steget til rekordhøjder, det samme er aktionærudbytterne. Med henvisning til corona-virus modtager de største virksomheder nu milliarder i direkte og indirekte statsstøtte. Imens er arbejdsløsheden på få måneder steget med over 35% og faglige rettigheder er banket årtier bagud. Regering, fagtop og kapital står side om side.
Men de står ikke uimodsagt. På trods af massivt pres fra toppen af fagbevægelsen, så stemte 50.000 NEJ til de rådne overenskomstforlig. Flere steder har krav om værnemidler og sikre arbejdsforhold ført til arbejdsnedlæggelser, og krisepolitikken møder stigende modstand.
Hvilke krav er i centrum for arbejderklassen og hvordan organiserer og udvikler vi modstanden, det vil også være emner på sommerlejren.
Sommerlejren er også gode samtaler, hygge, sjov og sang. Den udendørs Café Marx er et samlingspunkt.
Der er særlig børnelejr med program for børnene, mens der er møder.
Lejren afvikles med de nødvendige corona-restriktioner, men selvom vi holder mere afstand og vasker hænder mere end vanligt, så fortsætter det politiske arbejde, debat og kamp med ufortrøden kraft.

Lejren foregår ved Vig, Odsherred, med overnatning i hytte og med mulighed for at ligge i telt (til lavere pris). Der er gode offentlige transportmuligheder og fællestransport fra København, Odense og Århus.
Hytten ligger på en 4 hektar stor grund, naturskønt og fredeligt. På arealet er der fodboldbane og legepladser, og grunden er omkranset af høje fyrretræer. Det er oplagt mellem oplæg og diskussioner at gå ture i omegnen og ture til vandet.
Der vil være mulighed for enkeltværelser og familieværelser, og der er et dejligt møde- og spiserum samt plads til børnelejr både ude og inde.
PRAKTISK
Tid: I uge 29 fra torsdag den 16. juli kl. 11 til søndag den 19. juli kl. 12
Sted: Ved Vig, Odsherred, Nordvestsjælland
Priser: Vær med på hele lejren, eller deltag en dag med eller uden overnatning.
For alle dage alt inkl.: 1.150 kr. (halv pris for børn).
1.000 kr. for folk der sover i telt.
Lav pris for lærlinge, folk på kontanthjælp o.lign.
Pris pr. enkelt dag incl. overnatning og forplejning: 300 kr.

PROGRAM

Torsdag: Kapitalismen i krise
Eftermiddag:
Med den nuværende krise som konkret eksempel forklares overproduktionskriser, vi får et opdateret blik på dansk kapital og erhverv, og dykker ned i de danske monopolvirksomheder.
Aften:
Hvordan håndterer dansk og europæisk kapital krisen? Udviklinger i samarbejdet mellem stat og kapital. Hvad gør arbejderklassen? Hvad er Arbejderpartiet Kommunisternes strategi.
Fredag: Arbejderklassens kamp mod kapitalen
Formiddag: Kampen for arbejde
Hvordan ser arbejdsløsheden ud i Danmark og EU i dag? Hvem er ramt, hvordan er levevilkårene og hvordan ser fremtiden ud? Hvordan udvikler vi kampen for arbejde konkret? Hvilke krav og initiativer samler arbejdende og arbejdsløse, hvordan rejses de og kædes sammen?
Eftermiddag og aften: Enhedsfront og klassekamp
Staten er en klassestat. Hvordan udvikler og samler vi arbejderklassens og den brede befolknings kampe? Hvordan fastholder vi klassekampslinjen?
Lørdag: Socialisme
Formiddag: Det socialistiske Danmark
Hvad er ’socialisme’? Hvordan kunne det socialistiske Danmark se ud? Hvorfor spiller arbejderklassen den afgørende rolle?
Eftermiddag: Revolutionen i vores århundrede
Hvordan rejser vi kampen for revolution og socialisme i dag? Hvad betyder det konkret at sætte revolutionen på dagsordenen? Hvad gør APK og den internationale kommunistiske bevægelse?
Aften: 20 års kamp for revolutionen
– En politisk festaften med APK og kampen for socialisme i centrum
Gennem små indslag bliver aftenen en rejse gennem 20 års klassekamp, fra APKs stiftelse i 2000 og frem til i dag.
Få mere at vide, skriv til: info@oktobernet.dk eller ring/sms 50559930
 

Back To Top