Skip to content

Resolution om NATO-topmøde i Madrid

Fra Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

NATO blev dannet i 1949 af de vestlige imperialistiske og kapitalistiske magter under ledelse af USA som en organisation for omringning, chikane, angreb og krig mod Sovjetunionen og folkedemokratierne i Østeuropa.

USA, NATO og de herskende klasser i disse stater organiserede provokationer, sabotager, mord og kup for at forhindre udviklingen af arbejdernes og de folkelige kampe i de europæiske lande.

NATO blev oprindeligt dannet af 12 lande som en “regional forsvarsorganisation”, som derefter blev udvidet til 16 medlemmer.

I 1991 gik Sovjetunionen i opløsning, og Warszawapagten blev opløst. NATO tværtimod udvidet. Mellem 1997 og 2020 indarbejdede yderligerer tretten lande i Østeuropa denne militære organisation.

Mange lande, som bl.a. Columbia og Island er forbundet, og i dag ønsker Finland og Sverige at slutte sig til som nye medlemmer i denne politiske militære alliance. Den største i verden, under kommando af amerikansk imperialisme. Samtidig er nye NATO-baser på dagsordenen i forskellige lande, f.eks. Kanariske Esarias i Spanien.

Manøvrerne for Ukraines indtræden i NATO er en væsentlig årsag til den nuværende interimperialistiske krig mellem imperialistmagterne USA, NATO, EU på den ene side og Rusland på den anden. Og hvor USA, NATO og EU militært, finansielt og politisk støtter Zelenskijs ultrareaktionære regime.

Vi fordømmer denne krig, som den russiske imperialisme har indledt. Det ukrainske folk er de første ofre for den interimperialistiske krig. Alle verdens folk, det russiske folk, de andre folk i de europæiske lande rammes af konsekvenserne af denne krig. En krig for at omdele indflydelsessfærer, kontrollere og plyndre naturressourcer, som hvede og andre landbrugsprodukter, af strategisk interesse for de stormagter, der er involveret.

Gennem den interimperialistiske krig styrker USA sin militære, politiske og økonomiske indflydelse over sine europæiske allierede ved at sælge store mængder våben, gas, olie. Den amerikanske imperialisme har også opnået, at der vedtages tunge sanktioner mod Rusland, hvis konsekvenser påvirker de europæiske økonomier, hvilket også svækker dens europæiske allierede. EU og dets medlemsstater øger de militære udgifter og fremskynder militariseringen og det “europæiske forsvar”, som bliver mere og mere afhængigt af NATO.

Arbejdere og folkene rammes hårdt under konsekvenserne af denne krig: højere priser på basale produkter, pres på lønningerne, afskedigelser, forhøjelse af skatterne …

I denne kontekst afholdes den 29. og 30. juni 2022 i Madrid det 32. NATO-topmøde.

På topmødet vil NATO behandle sin “Strategi 2030”, der er en strategisk tilpasning til de skærpede interimperialistiske modsætninger.

Kort sagt skal de tre koncepter: det kollektive forsvar, administrationen af kriserne og den kooperative sikkerhed, udvikles.

Gennem disse begreber vil USA bruge NATO til at opretholde sit verdensherredømme ved at gøre imperialistmagterne Rusland og Kina til deres permanente fjender.

NATO er i dag en gigantisk krigsmaskine med sit budget på milliarder af kroner og tusindvis af stærke militær styrker, med sine hundredvis af nukleare, kemiske, biologiske og konventionelle våben på snesevis af militærbaser, der er stationeret i forskellige lande. Det indsætter sine militære styrker fra Arktis til Afrika og fra Vesteuropa til Indo Stillehavsområdet. NATO er en reel fare for freden og sikkerheden for alle verdens befolkninger. Det er en stærk faktor for reaktion og krig.

Vi, CIPOML, opfordrer arbejderne, ungdommen, kvinderne, og folkene til at deltage i anti-krigs- og anti-NATO-mobiliseringer over hele verden i anledning af Madrid-topmødet.

Sammen med arbejderne og folket i alle lande siger vi: “Stop krigen nu!”.

Vi opfordrer arbejderklassen og folket til at forene sig og modsætte sig regeringernes krigsmagerpolitik og udvidelsen af NATO’s krigsalliance. Vi siger “Ud af Nato og af alle imperialistiske militære alliancer”, “Nato og amerikanske baser ud af vores lande”.

Vi støtter mobiliseringerne af befolkningen i Finland og Sverige imod det herskende oligarkis beslutning deres landes om at blive medlem af NATO. Og vi støtter mobiliseringen af befolkningen i Danmark mod at tilslutte sig europæiske forsvars- og sikkerhedsinstitutioner og imod NATO.

Vi støtter arbejderne og folkenes mobiliseringer for at nægte at betale krigen, for højere lønninger, for offentlige tjenester (sundhed, uddannelse, social beskyttelse, pensioner …).

Vi fordømmer våbenkapløbet, afsendelsen af våben, der forlænger krigen i Ukraine, de stigende krigsudgifter. Midler til arbejdernes og folkemassernes behov!

Vi kæmper for en verden fri for atomvåben!

Imod militarisme og chauvinisme hæver vi banneret for den internationale solidaritet mellem arbejdere og undertrykte folk i alle lande, banneret for freden mellem folkene! Vi siger: Kapitalisme og imperialisme betyder krig, udbytning og elendighed, kun socialisme kan bringe fred og gode livsbetingelser for arbejderne og folkene.

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML
Maj 2022

Back To Top