Skip to content

Resolution fra deltagerne på den internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr 2022

Fra den 29. juli til den 7. august mødtes vi over 300 unge fra hele verden for at tale sammen om vores problemer, vores erfaringer og kampen for en bedre fremtid. 10 dage, hvor vi ud over kultur- og fritidsaktiviteter intensivt diskuterede situationen for de unge i vores verden. 10 dage, hvorfra vi tager af sted med en erkendelse af, at tingene ikke kan fortsætte, som de er nu.

Vi fastslår:

I lyset af den nuværende intensivering af konkurrencen mellem de imperialistiske magter forbereder de sig på at sætte deres profitinteresser igennem, om nødvendigt også med krigens midler – på bekostning af de arbejdende, folkene og ungdommen. I vores lande må vi resolut modsætte os regeringernes krigsbestræbelser. Vi ved, at det er de unge, der betaler krigens omkostninger. Ikke kun gennem nedskæringer i uddannelse og sociale ydelser, men også fordi de er de første, der dør på fronterne i de imperialistiske krige. Derfor kræver vi:

 

 • Tilbagetrækning af de imperialistiske magter fra alle verdens lande – for retten til selvbestemmelse!
 • Slut med oprustning – penge til social velfærd, uddannelse og sundhed og ikke til krig!
 • Forbud mod og destruktion af alle atomare våben og andre masseødelæggelsesvåben!

Verdens herskere forsøger at splitte de arbejdende, folkene og ungdommen gennem nationalistisk og racistisk propaganda, så de ikke tager kampen op for en bedre fremtid i fællesskab. Fascismens fare er en stor trussel mod arbejdernes, folkenes og de unges enhed og solidaritet. Men de unge i alle lande viser, at vi vil modstå fascistiske bevægelser og propaganda. Derfor kræver vi:

 

 • Den konsekvente kamp mod alle racistiske og fascistiske partier og organisationer og forbud mod deres propaganda!
 • Afvæbning af alle højreorienterede og paramilitære grupper, afsløring af deres forbindelser til staten og retsforfølgelse af deres forbrydelser!

Skovbrande, oversvømmelser og hedebølger er stigende i vores verden. Nogle få virksomheder udnytter naturens råstoffer – uden hensyn til omkostningerne. Det eneste, de bekymrer sig om, er deres profit. Vi må gøre modstand mod ødelæggelsen af vores miljø og dermed af vores livsgrundlag – for miljøbeskyttelse er et internationalt anliggende. Vi, de unge i verden, har også vist, især i de seneste år, at vi ikke vil tillade, at vores planet og vores fremtid ødelægges for nogle få menneskers profitinteresser. Derfor kræver vi:

 

 • Ekspropriation uden erstatning af alle miljøødelæggende virksomheder!
 • Ekspropriation uden kompensation af internationale landbrugsselskaber, der ødelægger småbøndernes naturlige levebrød ved at overudnytte jorden og stjæle jord!
 • Massive investeringer i vedvarende energi og tilbageførsel af energiforsyningen til den offentlige sektor!

I mange lande er der en stigning i antallet af angreb på arbejds- og levevilkårene samt sociale og politiske rettigheder. Pandemien og den økonomiske situation har fremskyndet disse processer. Mens regeringerne udbetaler billioner af dollars og euro som hjælpepakker til virksomhederne, er folk i mange lande blevet og bliver overladt til arbejdsløshed, fattigdom, sult, sygdom og død. Den sociale situation for arbejdende mennesker og befolkninger forværres fra år til år. Samtidig øges undertrykkelsen af arbejderbevægelsen i form af forbud og politivold. Især de unge arbejdstageres situation bliver mere og mere usikker. De bruges ofte som billig arbejdskraft. Det bliver stadig vanskeligere at finde en læreplads eller et job på grund af COVID-19-pandemien. Derfor kræver vi:

 

 • Arbejdsvilkår for alle unge, der giver mulighed for et anstændigt liv!
 • Gratis sundhedvæsen og pension!
 • Fingrene væk fra arbejdstagernes rettigheder: Udvidelse af strejkeretten!

De reaktionære regeringer intensiverer angrebene på kvinders rettigheder. Ud over udnyttelsen af deres arbejdskraft bliver de nægtet selvbestemmelse over deres krop og undertrykkes yderligere ved at blive tvunget til at udføre husarbejde. Der udbredes reaktionære rollemodeller. Angrebene på selvbestemmelsen intensiveres mere og mere, f.eks. gennem forbud mod abort, samtidig med at volden og drabene på kvinder stiger. Kvinders selvbestemmelsesret er ukrænkelig! Derfor kæmper unge kvindelige arbejdstagere over hele verden mod økonomisk afhængighed, mod vold og kvindedrab. De samme reaktionære love, der undertrykker kvinder, undertrykker ofte LGBTQ-personer. Derfor kræver vi:

 

 • Stop angrebene på kvinders rettigheder, især retten til abort! Vi kræver kvinders fulde ret til selvbestemmelse!
 • Socialisering af husligt arbejde!
 • Lige løn for lige arbejde!

– Den kompromisløse gennemførelse af Istanbul-konventionen – mod vold mod kvinder, LGBTQ-personer og vold i hjemmet i hele verden!

Over hele verden privatiseres ungdomsuddannelserne skridt for skridt. Store virksomheder forsøger at udnytte universiteterne og det forskningsarbejde, der udføres der, til at maksimere deres profit. Der er heller ikke længere en åben mulighed for adgang.
Uddannelse og de steder, hvor der undervises, skal være steder for læring, forskning, debat og politisk organisering, ikke for virksomheders profit. Det kræver vi:

 

 • Gratis uddannelse for alle!
 • Demokratisering af universiteter og højere læreanstalter!
 • Adgang til kvalificeret og videnskabelig uddannelse for unge i hele verden!

Vi er bevidst om, at hvis befolkningerne, arbejderklassen og især ungdommen beslutter sig for at bestemme deres egen fremtid, kan de tvinge deres fjender til at trække sig tilbage. Selv om de varierer fra land til land, er vores problemer som unge i verden grundlæggende de samme. Det er derfor, vores kamp er en fælles kamp!
For en ny verden med solidaritet mellem folkeslagene og uden menneskets udnyttelse af mennesket. Vi kæmper for en verden, hvor ungdommen har en fremtid uden fascisme, krig og udnyttelse!

Lad os styrke vores solidaritet – lad os styrke vores sammenhold!

Leve den internationale solidaritet!

August 2022, Østrig ved Attersee-søen

Den internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr afholdes hvert andet år og støttes af partierne i CIPOML

Back To Top