Skip to content

Reportage: På revolutionært sommertræf med APK

Et sommertræf med politisk debat om fremtiden, udveksling af erfaringer fra klassekampen og venskabeligt samvær er netop løbet af stablen i naturskønne omgivelser i Sydsjælland. Kpnet har spurgt en håndfuld af træffets deltagere, hvordan de har oplevet de seneste dage.

En gruppe unge har netop tændt lejrbålet inden træffets sidste aften og sidder og hygger. Hvad tager I med hjem herfra?

– Oplæggene har gjort en masse sammenhænge mere klare, – det der sker i verden er f.eks. blevet set i en historiske sammenhæng.

Atmosfæren og den imødekommende stemning er alle enige om har været helt speciel.

– Man kan snakke med alle og bare spørge og sige sin mening, om alt hvad der kommer op, det er dejligt! Og en af de andre supplerer:

– Som en der kommer udefra og ikke har kendt så meget til APK er det fantastisk at mærke den gnist og kampmod der er. Jeg troede det bål var slukket. Det er meget livsbekræftende, hvordan her tales, kæmpes og diskuteres.

Lejren har sat fokus på hvordan vi i Danmark og verden som helhed lever i et system, hvor det mere og mere entydigt er kapitalen, der sætter dagsordenen udenom parlamentariske eller demokratiske beslutninger. Vores nyliberale regering fjerner velfærd i rekordfart. Hvordan ser I på fremtiden?

-Vi tror ikke forholdene for unge går i positiv retning. Måske skal det være skidt før det bliver godt? For det bliver også tydeligere hvad der sker, så vi vil også reagere imod det.

Træffets unge har bl.a. arbejdet i workshop med at producere en video, der skal vises på den internationale ungdomslejr 2 – 10. august i Tyrkiet.

Hvad er det I vil vise de andre deltagere på den internationale lejr?

– Vi vil gerne vise et helhedsbillede af hvad det er vi kæmper for herhjemme. Vi viser noget om DONG, om ungdomshuset og om nazister i Damark. Også hvordan vi ser fremtiden.


Den internationale ungdomslejr er en revolutionær sommerlejr, hvor unge fra hele verden mødes og udveksler erfaringer. Se mere her

Izmir-Dikili, Tyrkiet 2-10. august 2014

Jesper Morville fra Folkebevægelsen mod EU indledte diskussionen om EU og EU-modstanden efter parlamentsvalget i maj

Den næste vi møder er Beate på 60 år. Hun præsenterer sig selv som et politisk tænkende menneske, der har holdt sig udenfor partipolitik i en årrække.

– Det har været en fed oplevelse. Selvom jeg ikke har kendt folk i forvejen, har jeg følt mig utrolig velkommen. På den politiske bane har jeg fået bekræftet, at der findes en gruppe organiserede mennesker der har den grundsætning intakt, at det handler om klassekamp. Fantastisk at møde det.

Det har ikke været teoretiske diskussioner der har været løsrevet fra virkeligheden. Alt har været aktualiseret og handlet konkret om nutiden.

For mig der ikke har været i et parti i længere tid, har det givet ro.

Mange flere kunne have glæde af sådan en oplevelse. Og det har været en rigtig god blanding af aldersgrupper, lige fra mange små børn til helt unge og ældre.

Dorte Grenaa holdt oplæg om den nyliberale offensiv som start på diskussionerne frem til APKs 6. kongres i 2015

Sidste snak er med Hannah, der er i tyverne og har mindre børn. I har haft en workshop i dag om familiepolitik. Hvad har I snakket om?

– Vi har både snakket om, at der er meget brug for at vi stiller krav til familiepolitikken. Vi står i et økonomisk pres med høj arbejdstid, hvor al energien presses ud af en. Hvad skal der til for at dagen kan komme til at hænge bedre sammen. Det er noget vi vil diskutere videre.

– For det andet snakkede vi om, hvordan man kan være kommunist eller politisk aktiv i det hele taget i den situation. Vi må selv skabe en børnevenlig kultur, og vi havde mange idéer til hvordan.

– En helt praktisk ting er fælles børnepasning til møder, og mere fællesskab om det. Vi lever i en neoliberal verden, hvor familien gøres til en isoleret og forbrugende enhed. Det vil vi gå op imod ved at lave netværk, så vi f.eks. deles om børnepasningen op til en demonstration, så de fleste får mulighed for at deltage og uden at skulle betale dyrt for børnepasning.

Workshoppen var meget konkret med idéer her og nu, og viste også perspektiver for fremtiden.

– Socialismen vil betyde totalt anderledes forhold for børnefamilierne. Når man ‘arbejder efter evne’ vil det betyde, at man f.eks. i de perioder man har små børn, går på nedsat arbejdstid.

Alt i alt – ingen tvivl om, at APK’s revolutionære sommertræf har givet deltagerne en masse ballast med hjem.

 

Netavisen 21. juli 2014

Back To Top