Skip to content

Regeringens klimaudspil: Alt for lidt – alt for langsomt – alt for store hensyn til kapitalinteresser

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne


Regeringen har spillet ud med et “Klima- og luftudspil”. En plan der angiveligt skal bidrage med Danmarks del af de løsninger der kræves for at holde den globale opvarmning under en stigning på 1,5 grader.
Reelle løsninger er der på ingen måde tale om. Der fokuseres først og fremmest på et enkelt hjørne af klimaproblemerne, bilparkens omstilling fra benzin og diesel – og med lange udsigter. Privatbilismen vil stadig blive prioriteret over kollektiv transport. Nu bare med el- og hybridbiler.
Regeringens klimaplan lægger sig op af EU’s målsætninger, der langt fra lever op til Paris-aftalen. Om selv disse mere beskedne EU-mål nås er usikkert, og de angivne CO2 besparelser nås kun ved hjælp af talmagi og rent fup. Hele 80 % af besparelserne på CO2 kommer fra skrotning af EU-kvoter og fra en ekstra udledningsret EU har tildelt dansk landbrug, de såkaldte LULUCF-kreditter. Dvs helt uden nye tiltag!

Regeringens klimaudspil sætter desuden store forhåbninger til endnu ikke-eksisterende teknologiske løsninger. Opsamling af CO2, der lagres i jorden er i øjeblikket kun en ønskedrøm. Den såkaldte geo-engineering, der gennem brug af store spejle og kemikalier i stratosfæren vil skærme jorden for solens varme vil være yderst risikable for miljøet. De vil desuden lægge ejerskabet i hænderne på imperialistiske supermagter.

Politikerne fremlægger manipulerede løsninger, hvor hensyn til industrien og laden stå til fremstilles som grønt og effektivt. Dette må afvises – og der må kæmpes for reelle løsninger.

Forskning i grønne løsninger sker på markedets betingelser, og den samme logik ligger bag regeringens klimaforslag. Benzin og diesel skal udfases gennem belønning og straf i form af regulering af afgifter og priser. En politisk styring med stop for CO2-udledende energiformer er ikke mulig indenfor det nuværende system. Den ligger bastet og bundet i EU, og her sætter kul, olie- og bilindustrien en effektiv stopper for klimafornuftige beslutninger. Også krav til bilers udledning vil blive reguleret af EU – på et plan der er gunstigt for bilindustrien.

Endnu et spørgsmål må stilles: Hvordan produceres den el der bruges?
Den danske el er ikke grøn, halvdelen produceres stadig gennem kul og biomasse. Alt vil ske i sneglefart – regeringens slutdato for benzin og dieseldrevne biler ligger helt ude i 2035.
Afgiftslettelser på biler og forringelser på den offentlig transport har gennem en årrække givet et kæmpe boost til privatbilismen, og denne udvikling har regeringen ingen plan om at stoppe eller rulle tilbage. Tværtimod fortsætter nedskæringerne.
Regeringens klimaudspil er kendetegnet ved udstrakte hensyn til kapitalinteresser og sender vigtige spørgsmål i syltekrukken. Løsninger bygger på fup og talmagi, de er generelt meget begrænsede, eller handlinger der er skubbet ud i en alt for fjern fremtid. Ændringer og krav i landbrugsproduktion og industri, på skibsfart og boligområdet, skabelse af mere natur og skov henvises til hensigtserklæringer og kommissioner. Landbruget med dets intense kødproduktion og brug af kemi står for omkring en fjerdedel af de samlede danske udledninger af drivhusgasser, men Venstre holder igen hånden sine venner i storlandbruget.
Endnu en faktor der helt er udelukket fra klimapolitikken er militærets enorme CO2-forurening. Krige, krigsøvelser og opretholdelse af det militære apparat koster, men holdes helt udenfor regnestykket.
Den enkelte forbruger bliver i disse år gjort til den skyldige i klimakrisen. Dette er helt forkert – de grundlæggende årsager ligger et andet sted. Den enkelte kan gøre sit eget liv mere klimavenligt til en vis grænse, men uden at de større samfundsmæssige rammer for industri, fødevarer, energiforsyning, transport osv bliver ændret vil det ikke være tilstrækkeligt.
FNs klimapanel slår fast, at det ikke er i strid med naturens kemiske og fysiske love, at hindre at den globale temperaturstigning overskrider 1,5 grader, men de slår fast, at en “omstillinger uden fortilfælde” er nødvendig.

Det er således de samfundsmæssige love der er problemet. Og ændringer her må der kæmpes for. For klimaløsninger her og nu, og for et samfund, hvor hensyn til fremtiden og holdbare løsninger ikke kun sker på begrænsede og tilkæmpede områder, men bliver en naturlig del af en planlægning for en bæredygtig fremtid.

11. oktober 2018

Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Back To Top