Skip to content

Pjece: To artikler om oktoberrevolutionen af V.I.Lenin og J.V. Stalin

Pjece udgivet den 7. november 2017, ved hundredårsdagen for Oktoberrevolutionen – den mest skelsættende begivenhed i det 20. århundrede. Den viste vejen til en ny fase i menneskesamfundets historie – til det socialistiske og kommunistiske samfund – mod et samfund uden udbytning og undertrykkelse.

Oktoberrevolutionen klargjorde, at forudsætningen for skabelsen af det ny samfund er en arbejderrevolution, som afsætter den hidtidige herskende klasse og tilintetgør den kapitalistiske klassestat.

At samfundet organiserer sig med arbejderklassen som den ledende og herskende klasse – i en overgangsperiode henimod det klasseløse, kommunistiske samfund.

Den demonstrerede også, at for dens succesrige gennemførelse er et revolutionært parti nødvendigt, der er væbnet med revolutionens teori, marxismen-leninismen, og som er i stand til at lede arbejderne og den brede befolkning uden at fare vild.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML (som Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af) har i anledning af 100-årsdagen besluttet at udgive to klassiske tekster af to af den første socialistiske revolutions hovedskikkelser – V.I. Lenin (1870-1924) og J.V.Stalin (1878-1953). De to artikler er skrevet i anledning af henholdsvis Oktoberrevolutionens fireårsdag (1921) og til forord til bogen ”På vej til oktober” (1924). De præciserer og uddyber karakteren og indholdet af den revolution, som de russiske arbejdere og deres allierede gennemførte oven på den borgerlige demokratiske revolution i novemberdagene 1917. Disse er blevet kaldt ’10 dage der rystede verden’. Verdenshistoriens første socialistiske revolution er fortsat en kilde til lærdom og aktuel inspiration for arbejderklassen og folkene og deres revolutionære partier verden over.

2017 Arbejderpartiet Kommunisterne

Back To Top