Skip to content

Pjece: Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi

Denne pjece indeholder teksterne:

  • Forsvar marxismen-leninismen – bekæmp KAP-revisionismen,  vedtaget på KS(m-l)s stiftende landsmøde, maj 1978.
  • Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi, af Klaus Riis, maj 1978. Tidligere udgivet i bogen Socialismen og fremtiden, Forlaget Arbejderen 1985
    – KAP følger en revisionistisk strategi og taktik
    – KAPs klasseanalyse – den revisionistiske strømnings gennembrud
  • Maoismen kaster masken, af Klaus Riis, juni 1980. Artikel i Arbejderen.

Der er to væsentlige grunde til, at genudgive disse artikler fra opgøret med maoismen i KAP tilbage i 1978 i denne pjece.

Det er en del af vores parties rødder og den vedvarende kamp for at forsvare marxismen-leninismen og sikre skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti. Samtidig er det politiske og ideologiske indhold i opgøret med maoismen og den kinesiske revisionisme igen blevet et aktuelt, hvor den i dag optræder i nye forklædninger.

Artiklerne er et nedslag i det kommunistiske partiets historie i Danmark i en periode, hvor der på international plan foregik en heftig kamp fra de marxistisk-leninistiske partiers og organisationers side for at afvise den kinesiske variant af den moderne revisionisme. Ikke mindst Albaniens Arbejdes parti med Enver Hoxha i spidsen førte en omfattende politisk og ideologisk kamp, der kan læses i bøger som ”Imperialismen og revolutionen”.

Ledelsen i KAP sluttede sig derimod til den nye maoistiske generallinje for den internationale kommunistiske bevægelse, der baserede sig på den såkaldte teori om ”verdens deling i tre”. Hvilket dækkede over et opgør med marxismen-leninismen på dens centrale punkter.

Efter bruddet med maoismen og en kort stiftelsesproces i KS(m-l) og samling af de marxist-leninistiske kræfter blev DKP/ML stiftet i slutningen af 1978. I udgivelsen ” Kampen for Arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK” siges der meget rigtigt:

”Der er ikke blot -risiko- for at revisionismen igen vil forsøge at nedbryde det marxist-leninistiske parti, der er derimod garanti for det. Risikoen består alene i, at det marxistisk-leninistiske parti ikke er rustet til at modgå de forsøg…..Når revisionismen stikker sit fjæs frem, er det godt at kunne genkende den.”

I dag promoveres en række nye variationer af kinesisk revisionisme. Nogle partier, som KP og Dagbladet Arbejderen, er åbenlys talerør for den kinesiske revisionistiske ledelses variant af 3-verdens teorien, med Kina i spidsen for en fredelig ”multipolære verden”. En teori som Kina mener udgør generallinje for kampen i dag.

Begreber som Dengisme, går i ord mod revisionisme, men omfavner Deng Xiaopings og Xi Jinpings Kina som et socialistisk land. De ser hverken Kina eller Rusland som imperialistmagter, men kræfter i en fælles klasseløs front mod USA-imperialisme. Det er genbrug af Maos teori om ”verden delt i 3”. Det er derfor nyttig at holde de to varianter op mod hinanden – og se hvor maoismens helt principielt adskiller sig fra marxismen-leninismen.

Lenins tese om, at vi lever i imperialismens og revolutioners epoke, forsat er gældende i dag. På trods af alle udviklinger -geopolitiske, økonomiske, teknologiske – så har imperialismen ikke ændret karakter, den kan ikke gøres fredelig eller til en allieret. I kampen mod imperialismen kan arbejderklassen ikke støtte sig på den ene imperialistmagt i kampen mod en anden.

Den eneste reelle løsning for fremgang og en fremtid for det store flertal af verdens befolkning og for kloden er arbejderklassens sociale revolution for at afskaffe udbytning, undertrykkelse og krig og arbejderklassens revolutionære kamp for socialisme.

14.6. 2023 ArbejderPartiet Kommunisterne

 

Back To Top