Skip to content

Pjece: Lenin – og arven fra Lenin 2024

Denne pjece giver et indblik i Lenins spændene liv og virke, hans rolle i den russiske revolution, og hans bidrag til opbygningen af verdens første socialistiske stat.

Vladimir Lenin står som den helt centrale personlighed i udviklingen af arbejderklassens marxistiske teori, parti og revolutionære praksis i det 20. århundrede. Hans lederskab af den kommunistiske bevægelse, viste den revolutionære vej til arbejderklassens magtovertagelse.

Lenins skarpe teoretiske indsigt og utrættelige politiske arbejde ikke kun revolutionerede Rusland, men rystede hele den globale imperialistiske orden og efterlod et evigt aftryk på verdenshistorien. Vores tid kan ikke forstås uden at man studerer Lenin, hvis navn er uløseligt knyttet til nogle af de mest afgørende begivenheder i moderne historie.

Lenin forsvarede utrætteligt marxismens principper mod revisionistiske strømninger, og han var en skarp kritiker af alle forsøg på at udvande den revolutionære teoris videnskabelige kerne med borgerlige eller opportunistiske elementer. Lenin er ikke kun en nøglefigur i den russiske revolution, men hans ideer og handlinger har haft en dybtgående og varig indflydelse på verden. Hans arv lever videre, han liv og arbejde fortsætter med at være en rettesnor for alle sande kommunister i dag.

Oversat fra En Marcha, centralorgan for PCMLE, Ecuador

”På hundredeårsdagen for V. I. Lenins død”

Hent pjecen her som pdf

Back To Top