Skip to content

Pjece: Kvindekamp Rul de nyliberale reformer tilbage af Dorte Grenaa

Da befolkningen i Paris forud for Den Franske Revolution sultede og krævede brød, lød det berømte citat fra dronning Marie Antoinette: ”Hvis de ingen brød har, hvorfor spiser de så ikke kager?”

I dagens Danmark lyder det fra politikerne fra både blå og rød blok: ”Hvis folk ingen penge har, hvorfor tager de så ikke et arbejde?”

Med denne pjece sættes fokus på et af de store spørgsmål i kvindekampen og i den sociale bevægelse i dag – nemlig de rød/blå regeringers og EU’s nyliberale reformfelttog mod alle dem, der har de færreste muligheder. Reformerne rammer ikke kun kvinder. Men kvinderne udgør en meget stor gruppe af de lavtlønnede, arbejdsløse, langtidssyge, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere, og hvem der ellers bliver sparket til at regeringen.

De nyliberale reformer udgør et af hovedspørgsmålene i kvindekampen i dag. Ikke mindst er spørgsmålet om retten til en selvstændig indkomst af central betydning. Den gensidige forsørgerpligt for samlevende som gifte er med til at bombe kvinderne stilling tilbage til fortiden. For en ny generation af unge piger og kvinder betyder det, at de skal finde vej i en meget usikker fremtid.

I pjecen er samlet en række taler, artikler og indlæg af Dorte Grenaa, der har været aktiv i kampen for kvindernes ligestilling og frigørelse siden 1970’erne, bl.a. som forkvinde for Kvindefronten. De behandler forskellige sider af kvindernes forhold og vilkår i dag: Den fortsatte uligeløn og ligelønskampen; kravet om ret til fuldtidsarbejde og 6 timers arbejdsdag; samt kampen imod et reaktionært kvindesyn. Det er vores håb, at pjecen kan bruges i arbejdet med at opbygge en fælles kæmpende bevægelse nedefra for en værdig fremtid.

Oktober Forlag 2014

Back To Top