Skip to content

Opfordring til modstand: Stop Løkkes nye arbejdsgiverregering – Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Udtalelse

nu_er_det_fame_nok1

Lars Løkkes arbejdsgiverregeringer er den herskende klasses valg. Derfor er hans regering nr. 3 indsat,  uden at vælgerne er spurgt , efter hans rene Venstre-regering måtte give op pga den folkelige modstand og modsætninger i forhold til dens støttepartier.

VLAK-regeringen er ikke en ’ny start’. Det er den direkte forlængelse af den tidligere. Den ændrer ikke politik på noget væsentligt punkt. Den sorte finanslov for 2017 og 2025-planen, med justeringer og skærpelser, er intakte. Hævet pensionsalder, SU-nedskæringer og nye skridt til kapitalistisk nyordning af arbejdsmarkedet, er stadig på dagsordenen. Regeringsgrundlaget er igen skrevet af efter Dansk Arbejdsgiverforenings oplæg. Det er kapitalistklassens plan for et skævt, asocialt og velfærdsfattigt Danmark.
Flertallet af danskere skal betale dyrt for, at de rige kan blive rigere. For øgede profitter, lavere erhvervsskatter og lavere topskat. Prisen er reallønsfald, massive sociale nedskæringer, dansk deltagelse i blodige imperialistiske krige, gigantisk oprustning med milliarddyre kampfly og et dyrt og fejlslagent EU-medlemskab.
Løkke har erklæret, at sulten skal komme tilbage. Det er lykkedes med kontanthjælpsreform, 225-timers reglen og de øvrige nyliberale nedskæringsreformer. Løkke og Co. skaber bevidst ’en sulten og syg underklasse’, som det træffende er sagt.
Løkke-regeringerne er en garanti for fortsættelse af katastrofekursen – på trods af en stadig voksende folkelig modstand på alle områder. Derfor tager den også nye skridt til oprustning af politi og øget overvågning, hen imod Politistat.dk.
Man skal ikke gøre sig forhåbninger om at Løkke og Co. bliver væltet af det nuværende folketing. Dels vil DF sikre regeringen til gengæld for enkelte sociale indrømmelser og mange udlændingestramninger. S, Radikale og SF udgør ingen konsekvent opposition. De er gået samme vej som Løkke og er medansvarlige for samme politik også som regering. Samtidig søger Løkke med løftet om nye trepartsforhandlinger at få LO-toppen til blive ved med at holde fagbevægelsen i ro og undertrykke arbejdernes protest.
Skal nedskærings-, krigs- og EU-politikken stoppes, må modstanden organisere sig og opbygges uden for parlamentet. Appeller til den parlamentariske ’opposition’ eller til fagtoppen er helt utilstrækkelige. Kun en massiv og bred folkelig bevægelse, en folkealliance af det folkelige flertal, af alle der rammes af VLAK-regeringens reformer og planer, kan imødegå angrebene.
Protesterne er allerede i dag omfattende: ’Velfærdsalliancen’ har demonstreret mod de brutale årlige nedskæringer af de kommunale budgetter, ’Uddannelsesalliancen’ mod de planlagte SU-nedskæringer og forringelser af uddannelserne. Krigsmodstanden mod krige og kampfly styrkes. EU-modstanden vokser.
Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer alle reformramte til at rejse sig til modstand. Vi opfordrer de unge til at forstærke deres protester. Vi opfordrer den nuværende generation af forældre i børnefamilier på arbejdsmarkedet til at gå til modstand: Det er både jeres børn og jer selv, der skal berøves et godt liv, en fremtid og en sikker alderdom. Vi opfordrer alle på vej ud af arbejdsmarkedet til ikke at finde sig i højere pensionsalder og ringere livsvilkår.
Vi opfordrer alle folkelige bevægelser og organisationer, alle progressive faglige og politiske kræfter til at gå sammen om at skabe den brede folkealliance, der kan stoppe Løkke og Co. og få Danmark vendt om.
STOP LØKKE OG VLAK! STOP EU! STOP KRIGE OG OPRUSTNING!
RUL REFORMERNE TILBAGE!

KPnet 3. december 2016

Back To Top