Skip to content

Nok er Nok!

Udtalelse af europæiske partier i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

I 2 år med Covid 19-pandemien er alle byrder blevet lagt på arbejderklassen og folket.

Fyringer, lock-downs, ekstra omkostninger og betydelige restriktioner på livet. I mellemtiden fortsatte udbytningen på fabrikkerne, endda intensiveret og ofte uden tilstrækkelige værnemidler og beskyttelse.

Pandemien har afsløret, hvor dårlige de offentlige sundhedssystemer er blevet. Indenfor rammerne af neoliberale reformer er sundhedssystemet i stigende grad blevet udsat for kapitalens krav om profit og privatisering og skåret ind til benet. Det vigtigste formål er ikke at tage hånd om folkets sundhed, men profit.

Arbejdsbyrden indenfor sundhed- og plejesektoren er blevet uudholdelig. Personalet i denne sektor siger op i stor stil, fordi deres grænse er ved at være nået. Der mangler sundhedspersonale i tusindvis. Hospitaler og plejecentre blev lukket, fordi de ikke gav nok overskud. Lønningerne til dem, der arbejder indenfor sundhed og omsorg blev ikke øget, eller kun minimalt, på trods af alle løfter.

Epidemien har sat spot på alle de som arbejder i sektorer, der ellers ikke er “synlige”, men afgørende. Som sundhed, omsorg for mennesker og gamle, lærere, rengøring, arbejdere i supermarkeder. Det er i høj grad kvindejobs, dårligt betalt, usikre, ikke værdsatte … alle dem der arbejder i ”frontlinjen”. Vi støtter deres kamp for bedre lønninger, bedre arbejdsvilkår og anerkendelse af deres væsentlige betydning.

Overfor arbejderklassen og befolkninger blev der kun uddelt smuler, mens de riges overskud steg enormt. For medicinalvirksomheder var og er pandemien en guldgrube.

En rapport fra Oxfam viser denne barske sandhed om monopolkapitalismen:

“Både milliardærernes rigdom og den hastighed, hvormed de øger deres formuer i Corona-pandemien, er uden fortilfælde i menneskets historie. Siden marts 2020 er formuen for de nuværende 2.755 milliardærer steget med fem billioner amerikanske dollars fra 8,6 til 13,8 billioner. De har således øget deres rigdom mere under pandemien end i hele de foregående fjorten år – fjorten år, som selv lignede en guldfeber for de superrige.

Allerede siden 1995 har den rigeste procent af verdens befolkning samlet næsten 20 gange mere rigdom end de fattigste 50 procent af menneskeheden tilsammen.”

Pandemien blev udnyttet til at udvide statens kontrol og overvågning og til at styrke statens magt! De demokratiske rettigheder blev yderligere afviklet!

Vreden stiger over Corona-politik til fordel for de rige og mod arbejderklassen og folket.

Vi kræver:

Gratis og tilstrækkelig beskyttelse, især på arbejdspladsen, i skolerne, i transportmidler!

Stop privatiseringen i sundhedssektoren! Alle hospitaler, klinikker og plejeinstitutioner bør være under offentlig kontrol!

Lønstigning i sundheds-omsorgs- og plejesektoren! Nedsættelse af arbejdstiden og reduktion af arbejdsbyrden!

Stop statens øgede kontrol og overvågning, hænder væk fra arbejdernes rettigheder!

Patenterne på Covid-19 vacciner og medicin skal være fri for alle!

Stop støtten til de rige, økonomiske hjælp til arbejdsløse og underbetalte arbejdere!

Stop for at læsse pandemiens byrde over på arbejderklassen og folket!

 

Udtalelse vedtaget for det europæiske møde for Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML
Februar 2022

Underskriverne:

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft; Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark; Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF; Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien; Marxistisk leninistisk organisations – Revolution Norge; Den Revolutionære Arbejderalliance (Savezrada)fra Serbien; Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet.

CIPOML’s hjemmeside

 

Back To Top