skip to Main Content

Nej til undertrykkelse – Nej til kriminalisering af migranter

Den reaktionære, racistiske og fremmedfjendske præsident Donald Trump har annonceret, at USA’s regering vil lukke grænsen til Mexico for at forhindre migranter fra lande i Latinamerika og Caribien i at komme ind i landet.

Med sin fascistiske og racistiske retorik anklager han migranter for at være kriminelle og terrorister – for at være en trussel mod ”De Forenede Staters sikkerhed”.

Det der truer sikkerheden for millioner af mennesker verden over er krig, aggression og udplyndring. Det er USA-imperialismen, europæisk imperialisme, der med deres politik for at skabe elendighed øger bølgen af immigranter.

Masse-migration er et fænomen der finder sted i Afrika, Europa, Latinamerika og Asien. Immigranterne flygter fra krig, undertrykkelse og fattigdom.

Dens årsager er en følge af imperialistiske handlinger.

CIPOML fordømmer beslutsomt USA-imperialismens racistiske, migrantfjendske handlinger. De er krigs- og elendighedsfremmende handlinger vendt imod verdens arbejdere og folk.

CIPOML kæmper sammen med migranterne og de der organiserer og stiller sig solidarisk med migranterne, for at fastholde deres rettigheder og beskytte dem. Vi opfordrer demokratiske og progressive kræfter til at løfte deres stemmer og handle til forsvar for migranternes, såvel som alle menneskers ret til at bevæge sig frit. Intet menneske er illegalt.

Vi tager afstand fra og kæmper imod de undertrykkende handlinger fra de bevæbnede styrker og statens vold mod migranter

Kampen mod denne reaktionære politik fra imperialistiske landes side er en del af den almene kamp mod det imperialistiske system.

Lad os kæmpe konsekvent mod racisme, fremmedfjendskhed og nationalisme.

Udtalelser fra CIPOML’s verdenskonference, Mexico, November 2018

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Back To Top