Skip to content

Nej til NATO’s udvidelse og krigspolitik i Norden

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Befolkningerne i Norden ønsker ikke mere krig.

Danske politikere har ikke tøvet med at udnytte krigen i Ukraine til et ja til EU’s militære Union. De svenske og finske regeringer er i gang med i lyntempo at sælge deres alliancefrihed og indlemme deres lande i NATO. Begge dele betyder en voldsomt øget militarisering og krigsoprustning i Norden. Det øger dramatisk spændingerne i hele vores nærområde og i Arktis.

I en verden med imperialistiske krige og fare for storkrig betyder det ikke øget sikkerhed at være medlem af USA’s militære atomvåben alliance. Tværtimod ser vi med det danske NATO-medlemskab, at landene bliver trukket med i USA’s og NATO’s krige. Det danske NATO-medlemskab har kostet dyrt i menneskeliv og militærudgifter. Og gør det i stadigt større omfang.

I disse dage er den svenske udenrigsminister i USA for at aftale NATO-medlemskabet og lægge et lynspor for optagelse. USA-imperialismen lægger ikke skjul på, at de vil ”forsvare” Sverige mod Rusland med en endnu større militær tilstedeværelse i Østersøen. Også den danske regering har hemmeligt forhandlet med USA om amerikanske baser i Danmark. Med Finland i NATO vil den direkte grænse mellem NATO og Rusland i Norden blive øget med 1340 km.

Stærke kapitalkræfter arbejder for at Sverige og Finland meget hurtigt skal blive medlemmer af NATO i ly af den imperialistiske krig i Ukraine. I april blev der hemmeligt afholdt møde mellem den svenske regering, Finlands præsident, militæret og erhvervseliten fra begge lande. Budskabet fra kapitalisterne var ikke til at tage fejl af. Landene skal med i NATO for at sikre og beskytte erhvervslivets interesser.

Den svenske Saab koncern, med Wallenberg oligarkerne som de største ejere, har allerede tjent mange millioner på krigen i Ukraine. Et NATO-medlemskab vil åbne nye markeder og muligheder for krigsindustrien. Ligesom dansk medlemskab af EU’s militære Union vil gøre for dansk krigsindustri.

Der er brug for alliancefri lande for at få trappet ned på den krigs- og konflikteskalering der foregår. Derfor protesteres der i hele Norden blandt befolkningerne mod at trække landene endnu længere ind i stormagternes krigsalliancer.

Mens kapitalen og ikke mindst krigsindustrien og imperialismen tjener på krig. Så er det arbejderklassen, dens ungdom der betaler dyrt. Det er dem der sendes i krig for at slå hinanden ihjel. Dem der betaler for krige, oprustning og øgede NATO- og EU krigsbudgetter med penge, der burde gå til at opruste velfærden. Med den øgede militarisering følger øget vold i samfundet – ikke mindst mod kvinder, krigspropaganda, censur og indskrænkninger af rettigheder. Krige og oprustning er en ekstrem klimatrussel og med atomvåben en uoverskuelig katastrofe.

Men det er også arbejderklassen der kan standse krige ved at lægge våbnene, nægte at transportere krigsmateriel, gå imod regeringernes krigspolitik – og gå imod indlemmelsen i den amerikanske og europæiske kapitals krigsalliance NATO.

NEJ til udvidelsen af NATO

Danmark ud af NATO og EU

Stem NEJ 1. juni til EU’s militære Union

Stop imperialisternes krig – og den danske regerings våbenstrøm der forlænger krigen i Ukraine

For et alliancefrit Norden og for folkenes internationale solidaritet

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
5. maj 2022

Back To Top