Skip to content

NEJ til mæglingsskitsen. – Nej til ny syltekrukke med lønkomite!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Den mæglingsskitse som arbejdsgiverne og fagtoppen nu har lagt på bordet for sygeplejerskerne, er på mange måder både absurd og provokerende. Den kræver et NEJ, der kan høres.

Der er ikke 1 krone mere i løn i mæglingsskitsen end det OK-forlig, som sygeplejerne lige har stemt nej til.

Der er et introforløb til nye sygeplejersker, der lige nu går på gaden, fordi de ikke vil leve et arbejdsliv med manglende anerkendelse og uligeløn.

Og ikke mindst et forslag om en syltekrukke, hvor kravet om ligeløn igen kan puttes ned i.

Fagtoppen for det private og offentlige vil sammen med de offentlige arbejdsgivere ”bede regeringen nedsætte en komite om lønstrukturer i den offentlige sektor”. En luftig komite uden et klart mandat til en lønreform, der gør op med kvinders uligeløn og med lavtlønnen.

Væk er ligelønnen. Væk er afskaffelsen af Tjenestemandsreformen 1969. Men endnu engang en generel kommission, der skal undersøge og se på tingene. Det har de gjort så mange gange før.

OK 2008 endte præcis samme sted som nu. Kampen for ligeløn blev en generel lønkommission med samme luftige indhold, som nu igen er foreslået i mæglingsskitsen.

Tirsdagsdemoerne for afskaffelsen af Tjenestemandsreformen må forsættes, udvides, gøres til en landsdækkende solidaritets – og ligelønsbevægelse og kædes sammen med et NEJ til mæglingsskitsen.

Ellers ender også borgerforslaget om afskaffelse af Tjenestemandsreform med at blive lukket ned i sækken med en generel lønkomite. For der er ingen tvivl om, at den er nøje kordineret med den socialdemokratiske regering.

Det er hverken politikkerne eller fagtoppen, der sikrer en højere løn og et opgør med uligelønnen. Den styrke, der skal til, ligger hos alle de kvinder og ansatte, der ikke længere vil finde sig i ikke at blive anerkendt og ordentlig betalt for det arbejde de udfører.

NEJ til mæglingsskitsen.

Nej til ny syltekrukke med lønkomite

Højere løn og ligeløn

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

18.5.2021

Back To Top