Skip to content

Nej til ghettoplan – udsmidning og ekspropriation – Forsvar beboernes ret til deres bolig!


UDTALELSE ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK

Forliget mellem VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti om ’ghettoplanen’ 2. behandles den 20. november i Folketinget med tredjebehandling den 22. november. Planen er ét stort overgreb på den brede befolknings ret til almene boliger og boliger der er til at betale. Bliver den gennemført vil den vil omdanne de udpegede ’ghettoområder’ fra lejerboliger til ejerboliger og tvangsforflytte tusindvis af mennesker.
Planen vil skrue boligudgiften i vejret i attraktive områder tæt på de større byer – til gavn for boligspekulanterne. Til arbejdere, pensionister, arbejdsløse lyder beskeden: Betal – eller flyt!
Men så let går det ikke – beboerne flytter ikke bare. De finder det ikke OK at se deres boliger blive jævnet med jorden. Boliger der ikke skal rives ned fordi der er noget galt med dem – men simpelthen for at slippe af med beboerne!
De ved, at de ikke vil blive anvist en tilsvarende bolig til en tilsvarende pris, og finder det ikke i orden at få revet deres netværk op, eller se de lokale daginstitutioner blive lukket ned.
Hvor skal de flytte hen? Det har de ikke fået noget svar på. Tværtimod ser det ud til at de nugældende rettigheder til genhusning vil blive sat ud af kraft.
Andre landes eksperimenter med tilsvarende ’løsninger’ har vist, at fremtiden for kvartererne ikke blev alsidige boligkvarterer hvor ’udsatte’ levede side om side med ’ressourcestærke’. Det blev til kvarterer udelukkende for de ’ressourcestærke’ – for de pengestærke.
’Ghettoplanen’ er et voldsomt angreb på de 27.000 mennesker der risikerer at blive tvangsforflyttet i de kommende år. Men også på hele den brede befolknings ret til en god bolig der er til at betale.
’Ghettoplanen’ er blevet mødt af mangfoldige protester. At samle solidariteten mellem alle de mange der bliver ramt til en endnu større modstand vil være det eneste der kan sætte en stopper for den. Bliver planen vedtaget d. 22. november er kampen ikke slut. Dens gennemførelse i praksis i kommuner og boligområder må blokeres og forhindres overalt.

NEJ TIL REGERINGENS GHETTOPLAN!

Afskaf ghettobegrebet!
Stop nedrivning af boliger!
Nej til deportationen af beboere!
Ingen ret til ekspropriation af almene boliger!

Ja til billige og gode almene lejerboliger – Nej til prestigebyggeri!

Stop privatisering af boligområdet!

Forsvar beboerdemokrati og – rettigheder!

Afskaf kontanthjælpsloftet!

Bak op om lejere der nægter at lade sig flytte – Blokér for tvangsflytninger!
Alle har ret til en god bolig!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Back To Top