Skip to content

Nej til finanspagten – en nyliberal håndfæstning

Udtalelse fra APKs 5. kongres

APKs 5. kongres fordømmer på det kraftigste det flertal af unionsglade europolitikere i SRSF-regeringen og den tgidligere VK-regering, som sammen blokerer for at EU’s nyliberale finanspagt sendes til folkeafstemning, før folketinget beslutter at tiltræde den.

Finanspagten er ikke en mindre aftale. Den er, designet til at binde deltagerlandene til en nyliberal politik til evig tid til fordel for monopolerne og finanskapitalen – og mod arbejdernes og det store flertals interesser.

Det er en regulær nyliberal håndfæstning, som vil eliminere den sidste rest af selvstændighed i dansk økonomisk politik – og dermed i dansk politik.

At regeringen og et flertal i folketinget afviser at høre folket i en så afgørende sag afslører ikke bare deres udemokratiske karakter, som ligner EU’s – den afspejler også frygten for at danskerne skal sige nej endnu engang.

For danskerne har allerede afvist finanspagten – eller en tilsvarende politik – med Nej’et til Maastricht i 1992 og Nej’et til euro’en i 2000. Og et stort flertal af danskerne vil efter alt at dømme sige nej igen, hvis de fik muligheden.

En sådan reaktionær og udemokratisk traktat har ingen gyldighed. Kan den ikke forkastes i stemmeboksen, kan den forkastes på gaderne. Det er en fælles kamp for arbejderne og folkene i alle EU- og eurolande.

København 19. maj 2012

Back To Top