Skip to content

NEJ til det rådne forlig! Forhandlerne har ikke leveret resultater

Bag lukkede døre har fagtop og industri skrevet overenskomst for 230.000 arbejdere i industrien. En overenskomst der samtidig sætter rammen for resten af de privatansatte, og for de offentligt ansattes overenskomster i 2021. Arbejdernes krav har hele tiden været klare: Arbejdstiden ned, lønnen op og markant højere mindsteløn.
Overenskomsten giver ingen af delene.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Den sælges med et højere ”fritvalgsbidrag”, men det er kejserens nye klæder der undergraver den kollektive kamp for daglig arbejdstidsnedsættelse, forsøger at bremse arbejderklassens krav om 30 timers arbejdsuge, og giver mere fleksibilitet til arbejdsgiveren.
I stedet understøtter det individualismen og undergraver fælles optræden og krav – fagtoppen forråder den århundredlange lære at sammen er vi stærke!
De lavestlønnede spises af med latterlige 2,5kr. årligt, og de kollektive lønforhøjelser er forduftet. Direktørerne griner hele vejen til banken.
Denne overenskomst stopper ikke social dumping. Den giver ikke seriøse lønstigninger. Den giver ikke reel nedsættelse af arbejdstiden. Det er en arbejdsgiveroverenskomst – en studehandel.
Stem NEJ og fortsæt kampen for

  • Nedsat arbejdstid til 30 timer om ugen med fuld lønkompensation – som værn mod nedslidning og stigende fleksibel arbejdstid og pensionsalder
  • Reelle store kollektive lønforhøjelser
  • Hævelse af mindstelønnen til mindst 180 kr. – stop for social dumping – stop for løndumpning

Solidariteten udvikles nedefra på tværs af faggrupper og brancher gennem at sætte handling bag kravene, på faglige møder og aktioner. Vi kan kun opnå gode resultater, hvis arbejdsgiverne er truet på pengepungen. Det bliver de af faglige aktioner, arbejdsnedlæggelser. Kampfællesskabet opbygges der hvor vi  står sammen om de centrale krav, bygger på den tværfaglige solidaritet og solidariteten fra de arbejdsløse og de offentligt ansatte. Det er det der må handles på, inden løbet er kørt.
En effektiv NEJ-kampagne må i gang. Sammenkædningsreglerne skal brydes, så der ikke igen er store Nej grupper, der tromles henover. Konflikt og strejke er blevet nødvendigt, men det skyldes ikke uro- og ballademagere, men at kravene ikke er indfriet.

Back To Top