Skip to content

Nej til 2020-planen! Nej til øget arbejdstid og flere nedskæringer!

Udtalelse fra APKs 5. kongres

SRSF-regeringen har barslet med en såkaldt 2020-plan, der skal udstikke en politik for en lang kommende årrække. Den lover arbejdspladser og fornyet vækst – men den konkrete plan vil ikke holde  – lige så lidt som alle andre forsøg på langsigtet planlægning under kapitalismen altid slår fejl.

For uroen, ustabiliteten og kriserne i de kapitalistiske samfund vælter planerne hver eneste gang. Og de kapitalistiske politikere er ude af stand til at forudse de kriser, der lurer lige om hjørnet.

Derfor er landtidsplanerne og målsætningerne simpelthen propagandavirksomhed med bestemte formål. Det er løftepolitik for en ukontrollerbar fremtid.

Regeringsplanen vælter allerede på, at det ikke vil lykkes at sikre en årlig vækst på over 2 pct. Det er ikke engang sket undre højkonjunktur, og dansk økonomi befinder sig nu i wen langvarig depression, som ikke bliver mindre af bindingen til euroen og EU.

Med en påstand om at der vil mangle arbejdskraft i 2020 skal planen overbevise en stadig mere skeptisk befolkning om, at mere arbejde vil føre til vækst, skabe arbejdspladser og ’sikre velfærden’. Men også denne forudsætning er forkert. Der vil simpelthen ikke være færre på arbejdsmarkedet i forhold til i dag.

I stedet for at fokusere på at skabe jobs og nye arbejdspladser, fokuserer SRSF på at sende regningen for krisen og den fejlslagne krisepolitik med massiv støtte til banker og finanskapital over på de arbejdende, der for længst har betalt for meget – og holde kapitalen og dens profitter fri.

Regeringen følger EU’s nyliberale forskrifter og finanspagten til punkt og prikke: Det betyder faldende realløn, fyringer i den offentlige sektor, nedskæring på nedskæring og højere skatter og afgifter for det store flertal. Velfærdsmassakrer i stedet for at ’velfærden reddes’

Regeringen vil i stedet for at skabe jobs her og nu og i den kommende tid øge udbuddet af arbejdskraft med længere arbejdstid, højere pensionsalder, halveret dagpengeperioder og en stribe andre nedskæringsreformer med katastrofale sociale konsekvenser. Indbefattet en skattereform med den tunge ende nedad.

Hensigten er  at øge konkurrencen om jobbene, øge løntrykkeriet og sænke lønningerne væsentligt – og dermed forringe levevilkårene for de mange.

Den socialdemokratiske fagtop arbejder for at opfylde regeringens asociale ønsker. Den afsluttede OK2012 med reallønsfald, og er nu parat til at se på øget arbejdstid i den ene eller anden form ved trepartsforhandlingerne.

Den  er åben for det hele:  afskaffelse af fridage og andre måder til at arbejde en time mere om  ugen, som SSF lancerede som modsætning til VKO’s nedskæringspolitik.

Vi har fået det værste fra dem alle – og vil få mere…

APK opfordrer til modstand mod 2020-planen og alle dens reaktionære elementer. Vi opfordrer til at stoppe Thorning og Co’s nyliberale felttog og til at stoppe trepartsforhandlerne!

København 19. maj 2012

Back To Top