Skip to content

Nedlukning af Nordjylland: Der må stilles krav til regeringen og staten

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Fra en tidligere demonstration i Frederikshavn mod besparelser

Med få dages varsel har regeringen lukket Nordjylland ned pga. Coronasmitte. En række ekstraordinære restriktioner er trådt i kraft.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har længe kendt den særlige smittefare fra minkene, der har ramt mennesker. Alligevel laver de en nedlukning, der ikke sikrer beskyttelse af alle dem, der forsat skal gå på arbejde indenfor kommunegrænserne. Så mange arbejdspladser som muligt skal holdes åbent. Men det sker uden skærpede regler og initiativer for at sikre arbejdernes helbred. Der er ikke afsat hjælpepakker til at sikre børn, forældre og ansatte i daginstitutioner, skoler og ældreplejen.
Der må stilles krav om:

  • Sikring af værnemidler, hygiejne og afstandsforhold på alle arbejdspladser
  • Sikring af ekstra personale på skoler, daginstitutioner og i ældreplejen til ekstra rengøring, til små grupper og ekstra opgaver og arbejdspres
  • Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler
  • Stop for de kommunale og regionale nedskæringer på det offentlige område
  • Fuld lønkompensation til hjemsendte og arbejdsløse

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

8.11. 2020

Back To Top