Skip to content

NATO-topmøde: Endnu et skridt nærmere storkrig

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

På NATO-topmødet 11-13. juli i Vilnius er den danske regering med til at tage massive skridt til at udvide NATO’s krigsmaskine og øge faren for en storkrig.

NATO-topmødet skal vedtage 3 nye regionale krigsplaner i Europa. 300.000 NATO-tropper skal sættes i højt beredskab. Baser til bombefly og krigsskibe skal udbygges. En plan for nord, Atlanterhavet og det europæiske Arktis, ledet fra USA. En plan for det centrale Europa, fra Baltikum til Alperne, ledet fra Holland. Og en plan for landene med kyst mod Middelhavet og Sortehavet, ledet fra Italien.

På topmødet er krigens købmænd og høge samlet i et uskønt skue. Ukraines præsident Zelensky deltager og uanset ordlyden, vil Ukraine de facto komme under NATO i et særligt Ukraineråd. Tyrkiets præsident Erdogan får frit lejde til handle med godkendelse af Sveriges NATO-medlemskab mod at fremrykke tyrkisk optagelse i EU, indkøb af bombefly og yderligere forfølgelse af kurderne. Mens USA’s præsident Biden sidder for bordenden med dirigentstokken. Og NATO generalsekretær aspiranten Mette Frederiksen stadig må nøjes med en plads på langsiden, selvom hun har øget de danske NATO-bidrag betragteligt i sin jobansøgning.

Også NATO’s globale ambitioner er på programmet. NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg har foreslået, at der oprettes et regionalt kontor for alliancen i Tokyo, og partnerlandene fra Indo-Pacific-regionen, Australien og New Zealand,

Penge til NATO’s krigsindustri

NATO’s krigsmaskine er dybt forbundet med storkapitalen. Intet land er så frodigt for de multinationale, som det land der er gødet af bomberegn. Vigtige elementer på topmødet er derfor, at få krigs- og oprustningsudgifterne voldsomt op i alle lande, så 2 % kravet bliver et minimum. Ligesom at få sikret en massiv forøgelse i våben- og krigsproduktionen, hvor NATO bl.a. har øjnene rettet mod milliarderne i de danske pensionskasser.

Den omfattende militarisering af hele samfundet under de seneste årtiers krige har betydet en forråelse, øget vold og et stadigt mere reaktionært menneskesyn i NATO-landene. Det afspejles bl.a. i hvordan nogle grupper i samfundet lægges for had og betragtes som andenrangs mennesker.

Bekæmp regeringens krigspolitik

Vi bliver hver dag udsat for ekstrem krigspropaganda. NATO spiller en central rolle i at koordinere krigsmagernes budskab på tværs af lande. Krige føres i demokratiets navn, mens multinationale virksomheder gives adgang til at udplyndre jorden og udbytte arbejdskraften.

Allerede før krigen om Ukraine brød ud, var USA langt fremme med hemmelige forhandlinger om at etablere amerikanske militærbaser i en række lande, herunder Norge og Danmark.

Vi kræver den danske regering stopper oprustningen og krigsforberedelserne, og investerer i befolkningens velfærd, løn- og arbejdsforhold. Vi vil ikke betale for imperialisternes reaktionære krig!

Der må opbygges en stærk bevægelse, der både i ord og handling bekæmper al imperialisme, deres alliancer og krige. En bevægelse der bygger på arbejderklassens og folkenes internationale solidaritet.

Milliarderne skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær!

Stop krigen i Ukraine, våbenhvile nu, stop våbenleverancer!

Danmark ud af NATO – NATO ud af DANMARK!

Nej til USA baser i Danmark!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

11. juli 2023

Back To Top