Skip to content

For en revolutionær vej! Nej til kapitalistisk krisepolitik!

Aktivister fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne var i går på gaden og dele løbesedler ud. På Nørrebros Runddel ved Metrostationen vakte uddelingen og de røde faner god interesse. For en revolutionær vej ud af krisen! – Stem NEJ til OK21! – Epidemiloven skal væk – Nej til kapitalistisk krisepolitik! lød det fra megafonen. Snakken gik og smilene bredte sig.


For en revolutionær vej ud af krisen
Vreden vokser. Vrede over at regeringens og kapitalens løsninger mest handler om at redde de store virksomheders indtjening. Mens der ikke er råd, når det drejer sig om hjælp til børn og unge og til arbejdsløse. Eller når det drejer sig om lønstigninger til det hårdtarbejdende frontpersonale og bedre vilkår i sundhedssektoren og ældre- plejen.

Stem nej til OK 21
Nok engang er der indgået en minusoverenskomst. Et kæmpe forræderi fra fagtoppens side. Tusinder sygeplejersker, SOSUassistenter, rengøringsfolk, pædagoger, lærere som er med i front, skal spises af med håndører. Hvor vover I at håne os alle på denne måde. Også alle os, som er brugere af et i forvejen nedslidt sundhedsvæsen.
APK opfordrer offentlige og privatansatte til sammen på tværs støtte og deltage i stem nej kampagnen. Vi forlanger mange flere hænder og meget højere løn til disse sektorer.

Epidemiloven skal væk!
Den ny udgave af epidemiloven, har også vakt stor vrede. Fordi epidemiloven tilsidesætter fundamentale rettigheder og indfører tvangsforanstaltninger, som er en fascisering af lovgivningen.
Epidemiloven giver statsapparatet frie hænder til at bestemme, hvad der er en samfundskritisk sygdom. På det grundlag kan de erklære fuld undtagelsestilstand, sætte borgerlige demokratiske rettigheder ud af kraft, tvangsfjerne og tvangsisolere og tvangsbe- handle ”smittede” og ”smittespredende personer”. Folk der muligvis har opholdt sig et sted, hvor der op- trådte smitte, som f.eks. en demonstration, kan efter- følgende blive arresteret og tvangstestet, paragraf 28. Dette vil også kunne bruges mod et hvilket som helst fremtidigt oprør eller protest fra arbejderklassen og de unge.
Epidemiloven skal væk!!!

APK kæmper for forandring.
Konsekvenserne af den tiltagende privatisering og konsekvenserne af at profit altid sættes først, løses ikke med endnu mere privatisering og endnu flere penge til arbejdsgiverne og de rige.
Krisen løses ikke med mere krisepolitik af samme slags. Den forandring og de løsninger der er nødvendige, kommer fra arbejderklassen og flertallet af befolkningen. Når vi nedefra og på tværs skaber en revolutionær vej ud af krise.
APK kæmper og vil kæmpe sammen med alle der ønsker forandring. Gå med i APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Her kan løbeseddelen downloades i pdf

Back To Top