Skip to content

Lenins revolutionære budskab og betydning i kampen mod imperialismen i dag

Møde: Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 – 21.30
Sted: Oktober Bogbutikker og online

Lenins revolutionære budskab
og betydning i kampen mod imperialismen i dag

Leninisme er marxismen i imperialismens epoke, vores epoke, og Lenin står som en helt afgørende skikkelse for opbygningen af arbejderklassens parti og dets principfaste linje for at bekæmpe al imperialisme, for arbejderklassens revolution og opbygning af socialisme.

Arbejderpartiet Kommunisterne inviterer til et debatmøde om Lenin og leninismens betydning i vores epoke, og hans uomgængelige bidrag til marxistisk teori og hans vejledning for den internationale arbejderklasse og det kommunistiske parti.

Lenins tid var præget af store omvæltninger, kapitalismens forværrede krise, industrialiseringens tekniske fremskridt og krige mellem de imperialistiske stormagter om genopdeling af verden. Nutidens ungdom og arbejderklasse står grundlæggende overfor samme spørgsmål. Lenin viste at vejen frem er den socialistiske revolution! Derfor er leninismen også nutidens lære, og den er mere relevant end nogensinde. Leninismen er et afgørende værktøj for enhver revolutionær, og hans alsidige tilgang er en fortsat inspiration til revolutionære forandringer.

Kom og vær med til at markere
Vladimir Iljitj Lenin (22. april 1870 – 21. januar 1924)

Mødet foregår i Oktober Bogcafe i København, Odense og Århus, med mulighed for deltagelse online.

Der vil være oplæg og mulighed for debat.

Link for deltagelse online: https://us06web.zoom.us/j/84716099692…

Læs yderligere om begivenheden her: Lenins revolutionære budskab og betydning i kampen mod imperialismen i dag

Back To Top