Skip to content

Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2017

Kvindekampen er gået i gang med en ny runde. Den store fortælling om at nutidens kvinder har fuld ligestilling stemmer ikke overens med virkeligheden – et faktum kvinder mærker hver eneste dag på egen krop og sind.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
march8_globeqlogo
I dagens konkurrence-samfund er der ikke lige muligheder for alle. Udviklingen kører den modsatte vej, og stadig flere skrottes og udstødes. Løkke-regeringen trækker udviklingen tilbage til fortiden med angrebene på de sociale rettigheder.
Kvinders fremskridt hænger tæt sammen med retten til uddannelse, arbejde og børn.
Som kvinder gider vi ikke længere slæbe rundt på tonsvis af dårlig samvittighed over, at vi ikke skulle være gode, kloge og smarte nok til at få et arbejde, at få hverdagen til at hænge sammen eller klare uddannelsen. Det er vi nemlig.

Rul de asociale reformer tilbage – riv nedskæringsloftet ned!

– At nægte folk retten til dagpenge, sociale ydelser og sygedagpenge kaldes at sætte loft over antallet af mennesker på overførselsindkomst.

– At nægte enlige mødre på kontanthjælp fuld boligsikring, så de kan ende på gaden kaldes kontanthjælpsloft.

– At nægte unge muligheden for en ny uddannelse kaldes uddannelsesloft.

Der er imidlertid intet loft over de sidste regeringers kynisme.

Nye nedskæringsreformer ligger klar med forårets trepartsforhandlinger mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagpamperne. Vi siger nej til flere forringelser.

De asociale social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsreformer skal rulles helt tilbage!

6 timers arbejdsdag – Nej til tvangsarbejde!

Nedsæt arbejdsdagen til 6 timer– 30 timers arbejdsuge – med fuld lønkompensation.

Nedsat arbejdstid vil få arbejde, børn og en stresset hverdag til at kunne hænge bedre sammen. Det vil give flere jobs, hvor flere kan komme i reelt arbejde. Regeringens postulat om at milliardforæringer til de rige og til erhvervslivet skaber job er fri fantasi. Arbejdsgivernes evige krav om, at vi skal løbe stærkere, skaber hverken vækst eller flere i arbejde.

Afskaf ordninger med tvangsarbejde og uværdige arbejdsprøvninger. Det er social og menneskelig dumping.

Nej til lavtløn – ja til højere løn og reel ligeløn!

Uligheden i indkomster vokser hurtigt i disse år. I toppen skovles der penge og formuer ind. Til gengæld er bundproppen trukket, når det gælder lavtløn og kvinders ret til ligeløn.
Kvinder kræver reelle lønforbedringer, reel ligeløn og pension. Kvinder kræver højere satser på dagpenge, overførselsindkomster og SU. Kvinder kræver ret til en selvstændig indkomst uanset samlevers indkomst.

For kollektive, billige, offentlige velfærdsordninger

Skiftende regeringer, regioner og kommuner tvinger afvikling af velfærden igennem.

Der privatiseres og skæres ned på offentlige daginstitutioner, skoler, plejehjem og hospitaler. Regeringen fører en EU-dikteret familiefjendsk politik, hvor ens pengepung afgør kvaliteten af alt fra børnenes daginstitution til plejehjemmet.

Skrot regeringens asociale planer for nedbrydning af velfærdsrettighederne.

Sikring af ordentlig omsorg for svangre, mødre og børn

Nedbarberingen af det offentlige sundhedsvæsen og den forebyggende indsats har fået katastrofale følger for folkesundheden. Det ses på indsatsen omkring kvinders graviditet, fødsler og småbørnsomsorg. Her siger personalet nu fra. Der må igen rejses konkrete krav til ordentlige forhold, til flere personale og føde- og barselsklinikker, til sundhedsplejeordning for spæd-og småbørn. Der må gives tilstrækkelig offentlig støtte til udsatte børn og familier.

Alle har ret til et værdigt og meningsfuld liv

Ingen skal diskrimineres eller kriminaliseres fordi man er fattig, kvinde eller flygtning. Ingen børn skal berøves retten til deres forældre. Heller ikke børn af flygtninge i Danmark.

Stop vold mod kvinder, stop for nedværdigende kvindebilleder og kvindeundertrykkelse

Danmark ud af EU og NATO – Stop dansk krigsdeltagelse

Vi siger nej til militarisering og dansk krigsdeltagelse. Stop krigen i Irak og Syrien. Stop for køb af nye kampfly.

EU og NATO kræver stadig flere velfærdskroner overført til krigsbudgetterne. Milliardbeløb der kunne bruges på liv frem for på krig, død og ødelæggelse. Stigende oprustning øger kun krigsfaren.

Solidaritet med kvindernes kamp for frigørelse, frihed, fred, sociale fremskridt og socialisme i hele verden

International solidaritet med folkenes kamp mod undertrykkelse


KPnet 28. januar 2017

Back To Top