Skip to content

Kun et NEJ kan sprænge rammerne!

Industriens forlig giver hverken den forandring eller de forbedringer, der skal til. Det blev endnu et kriseforlig i rækken. Det er ikke godt nok. Hverken for dem det dækker eller som ramme for forhandlingerne på de øvrige områder. Rammerne må sprænges med et NEJ.

Af Arbejderpartiet Kommunisterne,APK

Nej til tilbuddet om smuler i stedet for lønstigninger
Mindstelønnen foreslås kun at skulle stige med 2,50 kr. pr. år over de næste 3 år – reelt knap nok til at dække de kommende prisstigninger. De lavtlønnede og de fleste på flexjob får reelt ingenting. Tilbuddet til lærlingelønnen på 1,7 % ædes op af inflationen næsten før det udbetales.

De individuelle lønstigninger på Fritvalgsordningen kan arbejdsgiverne fratrække ved lokalforhandlingerne.

Industriens fagtop og forhandlere har solgt kravene om en kollektiv markant højere løn og mindsteløn som værn mod social dumping og års løntilbageholdenhed.

Nej til øget fleksibilitet – kravet om nedsat arbejdstid til 30 timer om ugen gælder fortsat

Arbejdsgiverne får igen ret til at kræve en øget fleksibel arbejdstid med mulighed for tilsidesættelse af 11-timers reglen 10 dage om måneden op til 45 dage om året.

Hvornår er forhandlerne sidst kommet med væsentlige resultater? Fagbevægelsens topfolk og forhandlere kan sagtens anbefale et ja, de bliver nemlig ikke selv ramt – hverken på pengepung eller arbejdsforhold af deres egen forligsaftale med arbejdsgiverne. Det bliver dem der skal arbejde og leve under den derimod. Her er den påståede mangeårige reallønsfremgang, som Metalformanden angiver der har været, svær at få øje på.

Belært af erfaring må kravet om afskaffelse af de udemokratiske sammenkædningsregler denne gang rejses. De er til for at kunne tryne områder med nej-flertal ligesom ved OK17. De er det modsatte af solidaritet og parolen om at få alle med.

De mange OK20-aktiviteter på arbejdspladser og i klubber viser at viljen til forandring er klart til stede. Flere og flere siger NEJ. En Stem Nej-kampagne må bredes ud til alle grupper og brancher. Aktionsdagen d. 14. februar er ikke en øm Valentins Dags omfavnelse af klassesamarbejdet mellem arbejdsgiverne og fagtoppen. Det er en markering af, at kravene fortsat skal gennemføres, og kun et Nej kan sprænge rammerne, når der sættes handling bag.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK – 14.2.2020

Hent udtalelsen som løbeseddel her

Back To Top