Skip to content

Krisehjælp til det offentlige sundhedsvæsen – ikke til kapitalen!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vi står midt i en pandemi og en hel uvant hverdag. Mange offentlige ting er lukket ned, og der kommer nye tiltag i et meget hurtigt tempo. Ingen er i tvivl om alvoren i forhold til folkesundheden, og derfor udvises der stor hjælpsomhed og solidaritet i befolkningen.
Regeringen og et enigt Folketing har hastebehandlet en hidtil uset undtagelsestilstands lovgivning igennem. Hvor myndighederne og statsmagten i et helt år får beføjelser der rækker langt udover den akutte smittespredningsfare.

Vi ser en national kriseberedskabs stab bestående af de øverste militær- og politi myndigheder, der skal sikre at samfundsfunktioner og ro opretholdes. Men vi ser ikke en krone ekstra til det hårdt trængte sundhedssystem, der skal klare coronasmitten og dens konsekvenser. Ikke en krone ekstra til at sikre kommunernes og regionernes ekstra udgifter.
De offentligt ansatte i sundheds-, ældre og socialsektoren skal yde en historisk ekstraordinær indsats. Og det gør de. Men det er indlysende, at det ikke kan ske ved at presse arbejdstempoet op og arbejdsforholdene helt i bund. Selv uden corona dør der patienter på grund af overbelægning og underbemanding i det danske sundhedsvæsen. Folketinget må bevilge de nødvendige milliardbeløb til det offentlige sundhedsvæsen, så det kan blive i stand til at håndtere situationen.

Regeringen har ikke tøvet med at bevilge millionbeløb i form af hjælpepakker til erhvervslivet i denne situation. Eller milliardkreditter til storbankerne – og nye hjælpepakker er på vej. Mens de beder arbejderne på det private arbejdsmarked om at betale selv, med tvungen lønnedgang, tvungen arbejdsdeling og ferie i solidaritetens navn. Vi kommer til et se et uhørt pres på løn-og arbejdsforhold under dække af coronavirus. Allerede nu sættes overenskomstmæssige rettigheder ud af kraft.

Aktionærernes og kapitalens krisemedicin er altid at arbejderne og befolkningen må betale, for at de selv kan slippe lettest igennem. Den krisemedicin har aldrig løst de egentlige problemer.
I solidaritetens navn skal vi ikke bare passe på hinanden i forhold til coronavirus. Vi skal stå fast på at hverken forringede løn-og arbejdsforhold eller opgivelse af OK-krav ikke stopper nogen som helst coronasmitte.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
13.3.2020

Back To Top