Skip to content

Kommunistisk Politik bliver teoretisk tidsskrift

Sammen med en skærpet klassekamp i Danmark og globalt er nødvendigheden af revolutionær organisering og revolutionær teori vokset. Men der eksisterer i dag ikke et tidsskrift for marxistisk-leninistisk teori og politik. Kommunistisk Politik har gennem 20 år til dels opfyldt den rolle – men også kun tildels.
Der er i høj grad brug for et forum for udvikling af teori og analyser for revolutionens problemer i Danmark. Men der er også brug for en øget forståelse for de marxistisk-leninistiske partiers, revolutionens og socialismens internationale problemer.
Leder Kommunistisk Politik 9,2017

US34CovsonSe Oktoberrevolutionsnummeret af Unity&Struggle

CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, som Arbejderpartiet Kommunisterne er stolt medlem af – udgiver to gange om året et internationalt teoretisk og politisk tidsskrift med bidrag fra medlemspartierne.
Kært barn har mange navne – det hedder Unity & Struggle (eng). Einheit und Kampf (ty), Unidad y Lucha (sp), Unité & Lutte (fr) osv. På dansk ville det hedde ‘Enhed & Kamp’.
Her findes det mest komplette billede af de revolutionære udviklinger i verden af i dag, af den revolutionære teori og dens anvendelse i de forskellige lande. Det besvarer vigtige teoretiske spørgsmål med udgangspunkt i nutidens problemstillinger og erfaringer. Og de vigtigste bidrag derfra bør være tilgængelige på dansk. Indtil nu er artikler kun oversat i begrænset omfang.
Månedsbladet Kommunistisk Politik forvandler sig derfor til dette nødvendige teoretiske tidsskrift, der vil udkomme kvartalsvist med et væsentligt øget sidetal. Det vil rumme både mere fyldige politiske og teoretiske artikler fra Danmark og Norden. Og hvert nummer vil også rumme en stribe oversatte artikler fra Unity & Struggle.
Næste nummer (oktobernummeret) af det trykte månedsblad bliver også det sidste. Det første nummer af det nye tidsskrift – udelukkende med artikler fra Unity & Struggle til markering af 100-året for Oktoberrevolutionen – udkommer i begyndelsen af november.
Kommunistisk Politik fortsætter som dagblad på nettet – med nyheder, politik, analyser og kommentarer til brug hvor der kæmpes. Det vil blive yderligere udbygget og styrket på hjemmesiden kpnet.dk og på facebook kpnet.dk. Interessen for netavisen har været i stærk vækst. På facebooksiden foregår også en livlig debat.
Alle nuværende abonnenter vil modtage det teoretiske tidsskrift. Alle med interesse i revolutionær teori og politik bør tegne abonnement.
Redaktionen 12. september 2017
Læs Kommunistisk Politik 9,2017 i pdf
Se også
20 år med Kommunistisk Politik
KPnet 18. august 2017

 

KPnet 15. september 2017

Back To Top