Skip to content

Kapitalismen knuser liv – den må afskaffes med en social revolution

1. maj tale på APK’s 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken 2023
Af Dorte Grenaa, APK

Jeg er glad for at stå sammen med jer her på Den røde plads i dag 1.maj. Arbejderklassens internationale kampdag, der er symbolet for alle verdens arbejdere for den revolutionære forandring vi kæmper for og som er nødvendig. For det er vores liv, vores fremtid, vores klode det handler om. 

Kapitalismen er ude af stand til at løse de voksende alvorlige problemer vi sammen med verdens folk står i. Hver eneste dag beviser den derimod, at den er selve årsagen til problemerne.

Arbejde er en økonomisk og social rettighed for alle mennesker. Ligesom ordentlig løn og arbejdsforhold. Som social velfærd er det. Som det at leve med fred – uden krig, vold og undertrykkelse er det.

Men sådan er det ikke under kapitalismen. Også i det danske klassesamfund knuser kapitalismens liv – med voksende fysisk og psykisk nedslidning, hvor vores arbejdskraft udnyttes til vi ikke kan mere, hvorefter vi kasseres som værdiløse for arbejdsgiverne. Kapitalismen knuser liv med voksende fattigdom, med nedlæggelse og privatisering af den offentlige velfærdssektor og med skiftende regeringers fupreformer.  

Vi skal ikke give de riges regering, arbejdsgiverne og fagtoppen ro til at gennemføre deres krise-og krigspolitik. Vi må organisere os, stå op for vores ret, slå tilbage i den klassekamp de herskende fører mod os. Kampen for forbedringer må nødvendigvis række ud over det nuværende systems rammer, for i sidste ende at kunne sprænge disse og skabe en revolutionær forandring.

Kapitalismen bygger på udbytning af værdien af vores arbejde og på undertrykkelse for at profitten kan vokse. Det er dens drivkraft, hjerte, sjæl og dens rådne moral. 

Kapitalisme og imperialisme betyder krig. Krig om kontrol over råstoffer og markeder. Krig betyder superprofitter for de monopoler der vinder den. Vi ser det ske for øjnene af os. Den imperialistiske krig i Ukraine, og de utallige regionale krige der føres i verden. De imperialistiske stormagter, USA, Kina og Rusland – og også EU og deres militære og økonomiske alliancer opruster til tænderne og modsætningerne mellem dem vokser og skærpes. Vi tager ikke parti for den ene eller anden imperialistmagt, men forsvarer arbejderklassens og folkenes liv og interesser. 

Vi kræver stop for imperialistiske krige og besættelser, stop for dansk krigsdeltagelse, stop for oprustningen og militariseringen, der betales af arbejderne, med inflation og sociale nedskæringer. Men vi må også indse, at kampen for fred, for varig holdbar fred kun kan vindes gennem at bekæmpe selve det imperialistiske system og afskaffe det. Det er en uhyre dyrekøbt erfaring, som arbejdere og undertrykte folk har måtte gøre sig gang på gang. Venner – kampen mod imperialistisk krig og for fred kan kun vindes, hvis det er arbejderklassen, der sidder ved magten i deres egen socialistiske stat. Hvis krig skal forhindres, skal socialismen vindes. 

Det er let nok at råbe revolution og socialisme på en dag som i dag. Det er der en del politiske grupper der gør. Det er langt sværere at stå fast i den konkrete klassekamp, når klassekampen spidser til, når strejker og demonstrationer vokser over hele Europa for arbejdernes rettigheder, lønstigninger og mod krig. Så er det ulig lettere at krybe om bag skørterne på Socialdemokratiet og fagtoppen og råbe – lige nu har vi tabt, men næste gang, næste gang, så skal der kæmpes.

APK er et lille parti, ja, men et seriøst kommunistisk parti. Vi siger klart, at så længe dette system eksisterer, vil arbejderne være underlagt udbytning og undertrykkelse. Vi siger klart, at arbejderklassens sociale frigørelse er kun mulig ved at vælte det herskende regime og opbygge arbejdernes samfund, socialismen og kommunismen – gennem arbejderklassens socialistiske revolution.

Der er så mange myter og fake news om hvad arbejderklassens revolution og socialisme er, at man dårligt kan skære sig igennem dem. Men egentlig er det enkelt nok. Arbejderklassens revolution er den sociale omvæltning, hvor den herskende klasse, finanskapitalen, monopolerne sættes på porten, hvor deres magt tages fra dem og flertallet af befolkningen bliver herre i eget hus og hvor arbejderklassen tager magten. 

Socialisme er arbejdernes samfund, der kan afskaffe udbytning, afskaffe privatejendommen til samfundets værdier og i stedet bruge værdierne til at løse alle de kæmpe udfordringer som kapitalismens kyniske ødelæggelser har skabt. Socialisme er retten til arbejde, til social tryghed, retten til at ånde frit, til mad, rent vand og leve i fred i sit eget land. Socialisme er ikke paradis eller uden klassekamp. Det viser al erfaring, som andre har gjort før os og som vi skal forstå og lære af. Den opstår og opbygges ikke spontant.

Så lad mig slutte med opfordringen fra CIPOML – til at forbinde kampen for lønninger, for tryghed, for social sikkerhed, for fred, med kampen for at omstyrte dette udbytningssystem, for at sætte en stopper for storkapitalens dominans, for at tage magten, for at få den sociale revolution og socialismen til at sejre.

Back To Top