Skip to content

Kapitalismen er en forbrydelse mod klimaet – APKs 4. kongres april 2009

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10. april 2009

Klimakatastrofen er snart ikke til at undgå. Verdens førende klimaforskere har i de sidste årtier gentagne gange gjort opmærksom på, at der kræves omfattende og omgående handling, hvis klimakatastrofen skal stoppes.

Men de taler for døve ører – det kapitalistiske system og dets politikere har ikke noget tilovers for ideer, der vil bremse markedets vækst eller få de enkelte kapitalister til at tjene færre penge.

At klimaforandringerne først og fremmest vil ramme den hårdest udbyttede og mest forarmede del af verden – de såkaldte udviklingslande – øger ikke interessen for klimaløsninger uden profitmulighed hos den vestlige verdens kapitalister.

Men politikerne bliver nu nødt til i det mindste at lade, som om de tror på menneskeskabte klimaforandringer, men deres initiativer er individuelt funderede og derfor dømt til at fejle. Kampagner som ”Sluk lyset” og ”et ton mindre CO2” er moralprædikener uden indhold – for selvom den danske befolkning begyndte at bruge mindre strøm, ville de store energiproducenter DONG og Vattenfall ikke fyre mindre kul af.

Den kapitalistiske markedsøkonomis grundlov om, at markedet har brug for konstant vækst, står i vejen for reelle og langsigtede klimaløsninger og en reducering af forureningen.

Så længe det kapitalistiske system eksisterer, vil energiproducenter og alle andre producenter vælge at producere på den billigst mulige måde – uanset hvilke humane og klimamæssige omkostninger denne produktion måtte have.
Det er kapitalismens behov for vækst der har skabt klimakatastrofen i første omgang, og det kapitalistiske system står nu i vejen for løsningen. Hvis klimaproblemerne skal løses, kræver det altså et opgør med kapitalismen og indførelsen af et socialistisk, økologisk og lokalt baseret produktionssystem.

Til december mødes verdens ledere til FN’s klimatopmøde, der afholdes i Bella Centret. Her vil reelle og langsigtede klimaløsningsforslag blive blokeret af den rige verdens politikere, der er i lommen på de store energiproducenter.
Klimatopmødet har altså i sig selv ikke nogen legitimitet, idet det kun tjener til, at politikerne kan lade, som om de gør noget for klimaet.

I december og månederne før vil Danmark opleve fødslen af en antikapitalistisk klimabevægelse, og APK vil være at finde i denne og på klimabarrikaderne sammen med tusindvis af andre klimaaktivister. APK opfordrer fra sin 4. kongres både til store demonstrationer og civilt ulydige masseaktioner i månederne op til og under klimatopmødet.

Back To Top