Skip to content

Ja til sundhed for alle! Nej til besparelser, privatisering og profit i sundhedsvæsenet!

UDTALELSE ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK


Regeringens sundhedsudspil må afvises. Under dække af at opprioritere sundhed og løse et overbebyrdet sundhedsvæsens problemer baner det vejen for privatisering og økonomisk overskud for private virksomheder. Vi ser hvordan Lars Løkke Rasmussen fortsætter sin linje for ødelæggelse af sundhedsvæsenet tilbage fra tiden under Fogh Rasmussen-regeringen, og endnu engang bliver det de ansatte og patienterne der betaler prisen.

Forslaget til omstrukturering vil føre til en ekstrem centralisering, hvor alt hvad der angår sundhedsvæsenet skal ligge direkte under regeringen og staten, med en varm linje til EU og unionens diktater om at omdanne offentlig service til et marked for profit. Udpegede administratorer skal overtage fra folkevalgte regionsråd. Prioriteringer og beslutninger vil blive endnu mere mørkelagt og udenfor kontrol.
Regeringens foreslåede sundhedsreform vil skabe omfattende og dyre omstruktureringer, men vil ikke løse problemerne. Der jongleres med store forventede fordele og flere ressourcer, men går man bare lidt tættere på finansieringen vil omlægningerne føre til nye nedskæringer på det offentlige område, bl.a. på sygehusene. Der tilføres på længere sigt ikke nye penge.
Man forudsætter udokumenterede effektiviseringer og lettelser for sygehusene, men når de ikke indfinder sig vil konsekvensen være at de ansatte skal løbe endnu hurtigere og behandlingen af patienterne endnu mere presset..

Der lægges store opgaver ud til kommunerne, men der følger hverken tilstrækkeligt med penge eller ansatte med til at klare opgaverne. Adgang til indlæggelse på sygehus må fastholdes som en ret, hvis patientens tilstand kræver det. At overholde regeringens måltal for færre indlæggelser vil kun kunne overholdes ved at slække på behandlingens standard.
Omstruktureringer, øget digitalisering og ’patientgarantier’ vil skabe en ladeport for konkurrenceudsættelse, hvor private løsninger vil myldre frem og dække et utal af behov i sundhedssystemet. I konkurrence med hinanden og med profit for øje.
Regeringen ser mennesker som forsøgskaniner for medicinalindustrien, der gives mulighed for at afprøve nye lægemidler på dødssyge patienter. Den lov der sidste år gav ret til at sælge vores DNA-oplysninger til forsøg må afvises.

New public management, der driver sygehusene som samlebåndsfabrikker med evindelige nedskæringer og pres på arbejdsforholdene må skrottes og sundheden, patienterne og arbejdsmiljøet må sættes i fokus. Uddan og ansæt det personale der er brug for til at klare opgaverne, inkl. menneskelig omsorg!

Ingen er blevet helbredt at tomme politiker løfter og valgsnak. Der er brug for et samfund der skaber betingelser for sunde liv, et samfund og et arbejdsmiljø, der ikke skaber sygdom, og hvor alle har råd til sund mad og en sund bolig. Et samfund hvor arbejderklassen har magten vil kunne sætte folkesundheden før profit.

Nej til regeringens sundhedsreform!
Sundhed for alle! Nej til besparelser og privatisering af sundhedsvæsenet!

Fælles kamp mod kapitalen!


Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Januar 2019

Back To Top