Skip to content

Ingen retssikkerhed under EU – Stem NEJ til mere EU den 3. december

Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK
error404_democracy_not_foundDe danske EU-politikere vil afskaffe retsforbeholdet som det første skridt i at fjerne alle de danske EU-forbehold, så Danmark i 2025 kan blive fuldt medlem af de fuldt udbyggede Europas Forenede Stater. ’Tilvalgsordningen’ betyder mere EU.

Da EU-politikerne i 2000 ville afskaffe kronen og et andet forbehold truede med alverdens ulykker. Det var tværtimod en lykke for Danmark at slippe for euroen. Nu truer de med at Danmark sparkes ud af Europol og med øget international kriminalitet.

Det er igen valgfup. Europol har til formål at bekæmpe kriminalitet, og ikke Danmark. Et Danmark der bevarer sit retsforbehold kan selvfølgelig også være med i et politisamarbejde om kriminalitetsbekæmpelse,

Det danske retsforbehold er vigtigt. Afskaffes det, vil det i allerhøjeste grad påvirke dagligdagen, hvis det fremover bliver EU, der skal bestemme over lov og ret – over politi, strafferammer, skilsmisselov, kriminel lavalder, retten til at forsamles, overvågning, terrorlovgivning og retssikkerhed for den enkelte.
Så længe retspolitikken besluttes i Danmark vil der i princippet være mulighed for en demokratisk indflydelse. Lægges den derimod under EU, vil den folkelige indflydelse være væk, og ingen politikere skal længere stå til ansvar.
For Unionen og EU-politikerne er det en nødvendighed at sætte retsforbeholdet til afstemning for at kunne tage det næste skridt frem mod en egentlig EU-stat. Målet er Europas Forenede stater, og skal de have Danmark med, skal den barriere der ligger i vores EU-forbehold fjernes.
EU-staten vil have karakter af en fuldt udbygget union, hvor kapitalinteresser kan operere frit på markedet, hvor nyliberal politik hersker på alle områder og retssikkerheden for den enkelte er fjernet.

Får EU-politikerne et ja til at droppe retsforbeholdet, bliver det næste skridt en afstemning om forsvars forbeholdet, så unionen kan få fælles udenrigspolitik og fælles hær. Og derefter vil de have os med i Euroen.

EU’s ‘fem præsidenter’ har sat 10 år af til at nå frem til den fuldt udbyggede unionsstat – Europas Forenede Stater. Frem til 2025. Folketinget vil efter planen formelt blive opretholdt, men skal kun have en konsulterende rolle.
Første skridt er retsforbeholdet. Taktikken er at fremstille det som om retsforbeholdet ikke opgives, selvom vi fjerner det. Som lokkemad har man udvalgt enkelte punkter, som man regner med vil blive accepteret – den såkaldte tilvalgsordning. Her er der tale om rent bedrageri.

Hvis vi opgiver retsforbeholdet er de næste skridt helt og holdent op til politikerne. Men ikke som en beslutning et nyt flertal kan ændre. Alt hvad der lægges ind under EU vil blive under EU.

Bordet fanger, så længe Danmark er medlem af EU.
Ved at sige nej d. 3. decembersiger vi Nej til mere EU og Nej til mindre Danmark.

Hvad vil EU overtage?

Uden retsforbeholdet vil EU overtage retten til at beslutte:
Strafferammer.
EU vil oprette sin egen anklagemyndighed og taksere forbrydelse og straf.

Den kriminelle lavalder, skilsmisseregler og børns rettigheder skal fastsættes af EU uanset samfundets erfaringer, f.eks. om den manglende virkning af hårde straffe.
Retssikkerheden
EU kan frit fjerne rettigheder som beskyttelsen mod at blive fængslet vilkårligt, retten til at stilles for en dommer inde 24 timer, retten til en forsvarer, retten til tolkebistand mm.
Asylpolitikken
Skal det være Danmark der selv kan beslutte sin egen flygtningepolitik og muligheden for en mere solidarisk holdning til flygtninge. Eller skal det være EU, der kun ser på flygtninge ud fra en økonomisk betragtning, og selv er med til at skabe flygtningekrisen?

Forsamlingsfrihed og ytringsfrihed
Skal det være forbudt at demonstrere, at forsamles eller ytre sig. Er man terrorist hvis man gør det alligevel?

Overvågning
Skal dine e-mail frit kunne læses af EU’s myndigheder, din færden aflæses og registreres gennem mobil-overvågning og andre systemer?
Politi og terrorlovgivning
Skal EU’s politistyrke operere frit, kunne sættes ind ved demonstrationer og ‘kriser’ uden at stå til ansvar overfor nogen instanser her i landet. Skal loven betragte kritikere som terrorister?

Udlevering til andet land.
Skal danske statsborgere frit kunne udleveres til retsforfølgelse i et andet land uden nogen former for bevisførelse eller på baggrund af noget, der ikke i øjeblikket betragtes som en forbrydelse her i landet?

Arbejderpartiet Kommunisterne – APK

Download udtalelsen/løbesedlen i printversion i pdf

Download

Back To Top