Skip to content

Fuld solidaritet. Nok er nok. Sygeplejerskerne har sagt stop!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Sygeplejerskernes strejke er et klart signal til opgør med det store lønefterslæb blandt de offentligt ansatte, med lavtløn og uligeløn i de kvindedominerede fag og med urimelige arbejdsforhold.

Den store solidaritet sygeplejestrejken mødes med må aktivt udbygges fra start. Et regulært lønløft og afskaffelse af uligelønnen gælder lige så meget for sosuhjælpere, jordemødre, lærere, rengøringsassistenter eller pædagoger. Det er en fælles kamp. Solidariteten må udbygges i handling lokalt og med sympatierklæringer og aktioner både fra offentlige og privat ansatte.

Strejken handler om fælles krav, der er rejst overalt blandt de offentligt ansatte ved OK21. At det lykkedes for sygeplejerskerne at bryde igennem skyldes medlemmernes aktivitet, organisering og indsats. To gange blev der sagt klart nej til forbundsledelsernes og arbejdsgivernes aftaler om håndøre. Respekt. Det viser vejen frem. De strejkendes og de øvrige kollegaers aktive deltagelse må sikres ved at opbygge enheden og ledelsen nedefra blandt sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale på arbejdspladserne, klubber og afdelinger. De, der på topplan har arbejdet imod, kan ikke stå i spidsen for en succesfuld strejke.

Bredt i befolkningen er sympatien for sundhedspersonalet og de offentligt ansatte stor. Er der noget Corona-pandemien har vist, så er det betydningen af en offentlig sektor og tilgængeligt sundhedsvæsen for alle. De offentlige arbejdsgivere og politikkerne har derimod hårdnakket fastholdt, at der kun var råd til milliardstøtte til de store virksomheder og nyt krigsmateriel, men ikke reelle lønstigninger og afskaffelse er uligeløn.

Sygeplejerskernes Nej har massivt afvist den provokation som forslaget om endnu en lønkomite er. Endnu en syltekrukke uden reel forandring. At forsat tale om den nu, hvor strejken er en realitet, er splittelse af solidariteten, kræfterne og en afledning. Det samme gælder en ligelønspulje, hvor alle skal slås mod hinanden om smulerne, uden at der reelt gøres op med uligelønnen.

Et Nej er til Nej. Tjenestemandsreformen skal væk. Der skal reelle lønløft på bordet.
Det er hverken politikerne eller fagtoppen, der sikrer en højere løn og et opgør med uligelønnen. Den styrke, der skal til, ligger hos alle de kvinder og ansatte, der ikke længere vil finde sig i ikke at blive anerkendt og ordentlig betalt for det arbejde, de udfører og nu går ud og kæmper for.

FULD STØTTE OG SOLIDARITET
VÆK MED LAVTLØN OG ULIGELØN
SPRÆNG KAPITALENS OG REGERINGENS RAMME

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
19.6. 2021

 

Back To Top