Skip to content

Fra APK-møde om de aktuelle kampe: Lad os opbygge en fælles front mod nedskæringspolitikerne

APK, København holdt fyraftensmøde for alle interesserede i Oktober Bogcafé i går onsdag d. 9. oktober om kampen mod finanslov, budgetnedskæringer og bevægelsernes mobilisering i en situation med den ny socialdemokratiske regering.
Af Lisbet Bonde, APK København

Det var en interesseret og meget engageret forsamling, der valgte først at drøfte Tyrkiets invasion af Syrien, som klart må fordømmes. Der var opfordring til at deltage i demonstrationen mod invasionen på lørdag kl.13.
Ebbe Riis Klausen holdt dernæst et oplysende og vredt oplæg, om hvordan politikerne fordrejer virkeligheden, når de taler om den økonomiske situation. Hvordan regeringen får ganske små bevillinger til at lyde som om man løser problemerne.
F.eks. har man inden finansloven aftalt med Kommunernes Landsforening, at de skal have et beløb ekstra på 1,7 milliarder kroner – og det slår de stort op og henviser til det også når de skal forklare manglende bevillinger i Finansloven. Men de 1,7 er især beregnet til at kompensere kommunerne for de flere ældre og det øgede antal børn, som ellers er ved at tilte kommunernes budgetter. Det betyder altså status quo eller værre. Der er intet til at lave forbedringer af.
Ebbe sagde bl.a.: “Det parlamentariske cirkus buldrer derudaf. Realiteten er at der ikke sættes spørgsmålstegn ved den grundlæggende retning for statens økonomiske politik. Det er en arbejdsgiver politik – en EU dikteret blåsort politik, hvor Danmark er ivrig deltager i den imperialistiske oprustning og krigspolitik.”
Og fortsatte: “Ved at optræde som ansvarligt støtteparti, ved at fjerne fokus fra græsrødderne og deres protester og krav spærrer EL netop for udviklingen af den nødvendige kamp og solidaritet grupperne imellem. Der kæmpes for flere varme hænder, for boliger, faglig solidaritet og mod de asociale nedskæringer. Jobcentrets ofre, Næstehjælperne, bagagearbejdernes kamp, andres kamp for løn- og arbejdsforhold, kampen mod racisme og fremmedhad, kampen mod den spirende fascisme, kampen mod EU og NATO og en lang række andre kampe er helt og aldeles nødvendige. Det kan ikke overlades til de parlamentariske partier. Reformer kommer ikke af dygtige forhandlere men er et produkt af arbejdernes, af græsrøddernes kamp”.
Der var stor kritik af den måde ikke mindst Enhedslisten agerer på i både de kommunale og de statslige forhandlinger.
En skandale, blev det kaldt, at Enhedslisten køber regeringens – og kapitalens – præmis om, at der må prioriteres mellem klimatiltag og velfærdstiltag.
Hvilket medførte en snak om hvordan arbejderklassens finanslov ser ud. Her var alle ganske enige: Der er masser af penge, profitterne har aldrig været større, der skal stop for krigsoprustning og kampfly, der skal stop for det dyre kontingent til EU, ved at vi melder os ud, der skal stop for miljøødelæggende støtte til svinebaroner og godsejerlandbruget. Rammerne må sprænges og pengene tages fra monopolers kæmpeprofitter.
Pernilles Skippers tale på det netop afholdte årsmøde i Enhedslisten, blev hudflettet: Hun vil stille ét krav til regeringsforhandlingerne om de 2 milliarder(!): Kravet om mere til psykiatrien. Fint nok. Men intet blev nævnt om de fattige børn, om alle de reformramte, om alle de hænder der mangler i det offentlige. Intet om krigsbudgettet, som er på omkring 30 milliarder i denne finanslov. Intet om EU. Intet om ghettolov.
På mødet blev der talt om, hvor stor harmen er på de sociale medier og på gaden blandt Næstehjælpere, aktivisterne fra forældrebevægelsen osv. Enhedslisten forekommer at være blevet afklædt i lyntempo i denne periode.
Yderligere har de lavet dels det kæmpe løftebrud overfor Folkebevægelsen mod EU, med at rende fra en skriftlig aftale om fordeling af penge efter EU-parlamentsvalget. Som KPnet skrev om i mandags.
Dels har de forsøgt at misbruge/sole sig i lyset fra Almen Modstands seje kamp – men på en måde der har vendt sig som en boomerang mod Enhedslisten selv.
Kort fortalt har Enhedslisten i København stemt mod Almen Modstand og hele deres fælles kamp med beboerne ved at stemme for nedrivning af 54 små rækkehuse, der fungerer som boliger for handicappede, i Tingbjerg.
Det er en studehandel kommunen har indgået med det finansieringsselskab som skal bygge nyt p.gr. af Ghettopakken ude i Tingbjerg. Rækkehusene ligger nemlig meget attraktivt lige ud mod et grønt område, så her har firmaet fået lov at opføre nye, meget dyre private boliger, som nok skal skæppe i kassen for selskabet.
På årsmødet ville Enhedslisten op at stå på podiet sammen med nogle fra Almen Modstand og overrække dem den årlige pris på 5.000 kr.
Det skete også, men så holdt Almen MOdstanss taler en tale om, hvad de hellere end pengene ville have haft af Enhedslisten. Nemlig bl.a. at de havde stemt imod nedrivningen.
Herefter blev taleren overfuset af flere ledende Enhedslistefolk – også efterfølgende i private beskeder til hende.
Det er hun gået åbent ud og fortalt om, og vreden mod Enhedslisten er stor
De vil kun bruge bevægelserne – de vil intet gøre for dem. Vi kan ikke mere stole på Enhedslisten. De får aldrig min stemme igen, sådanne kommentarer er der mange af. Også i forhold til debatten om svigtet overfor de arbejdsløse og de syge. Og løftebrudddet mod Folkebevægelsen.
Mødet rundede af med at slå fast, at Arbejdsgiverne indhøster kæmpe profitter uanset om det er krise eller ej. Og mødet sluttede med at slå fast: Lad kapitalen betale! Så er der penge til gode skoler, hospitaler, daginstitutioner, uddannelser osv.
En 6 timers arbejdsdag og en pensionsalder på 65 år er mulig.
En ordentlig indkomst for arbejdsløse og syge borgere er et retfærdigt krav, der bare skal indfries.
Overenskomstkampen for de private bliver det næste store slag.
Foruden kampen mod nedrivning af lejligheder.
Samtidig fortsætter kampen for bedre normeringer overalt i det offentlige.
Nedsat pensionsalder, nedsat arbejdstid, mere personale er krav, der binder sammen på tværs.
Også et krav som stop for gratis tvangsarbejde.
Diskussionerne fortsætter og kampene vil blive intensiveret.
Som det blev opsummeret:
For at vinde kampen, skal den være organiseret. Der er et kæmpe behov for at opbygge en fælles front mod reaktionen. En front, der styrkes i hver eneste kamp, og hvor de enkelte kampe udgør et samlet hele. Det kan standse reaktionens og sparepolitikkens fremmarch og sende den på flugt!
Følg Oktober Bogcafé på facebook
Læs også
Stop den politiske nedskæringsbande! Spræng budgetrammerne!
Udtalelse fra APK’s landskonference 5. oktober 2019
KPnet 10. oktober 2019
Læs også:
APK, Arbejderpartiet Kommunisterne’s enhedsplatform
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! – Enhedsplatform for fælles kamp

Back To Top