Skip to content

Forsvar Nej’et: Ingen Nice-traktat! Nice betyder mere union!

Tre gange har vi sagt Nej. Alligevel arbejder regeringen og ja partierne for fuld tryk på at trodse Nej afstemningens indhold og bane vej for mere union ved en kommende Nice traktat.

Til decembertopmødet i Nice forberedes beslutningen om indførelse af flertalsafgørelse – væk med veto retten, dvs. accept af indblanding i et enkelt lands skattepolitik og socialpolitik. Mere magt til Tyskland og Frankrig gennem at de får større stemmeandel, mens de små lande får mindre stemmeandel, og gennem at de får lov at køre videre med turbofart med at lave mere Union, for senere at afkræve at resten af EU følger med.

Accept af indblanding i et lands indre anliggender gennem vedtagelse af et unions charter.

For Unionspolitikere er løfter til for at brydes. I dag er alle partier i Folketinget indblandet i EU-tilpasning : SF støtter regeringens Nice-mandat, Enhedslisten støtter regeringens EU-finanslov, Dansk Folkeparti vil støtte en kommende borgerlig EU-regering.

Nej’et ved folkeafstemningen den 28. september var i sit indhold et nej til unionsglidebanen – et Nej til mere union. Et Nej til veto rettens fjernelse og overgang til flertalsafgørelser, et nej til unionsharmonisering, af skatte-, social og indenrigspolitik.

Et Nej til “Europas Forende Stater” med egen stat, regering, mønt og militær, der stadig er på vej selvom de danske arbejdere og et flertal af befolkningen vil stå af.

Alle folkelige kræfter må stå sammen om : At Danmark ikke kan stemme for en ny unionstraktat i Nice for den danske befolkning har sagt nej til mere union.

Fremtidens Danmark : Ude af EU!

Hele unionsudviklingen forsøges gemt bag fraser om sikringen af “fredens projekt” og “østudvidelsen af hensyn til disse landes befolkninger.”

Men for den europæiske arbejderklasse har virkeligheden med EU været en styrkelse af monopolerne på arbejdernes bekostning. Privatisering, tempoopskruning, fjernelse af kollektive rettigheder, afskaffelse af velfærdssamfundet.

Indenfor de næste år bliver der ved med at komme mere Union, mere centralisering. Der er planer om at ændre traktaterne til en rigtig forbundsstats-forfatning inden 5 år. Så bliver Europas forenede Stater en realitet. En stat der undertrykker velfærdsrettigheder og demokrati. En stat med egen hær, skatteopkrævning, EU-nationalisme – der vil prøve at spille en rolle som supermagt overfor resten af verden.

Derfor ser vi nu Unionstilhængerne i Danmark forberede den afgørende folkeafstemning om at smide alle forbehold væk og blive en del af både Euro, Unionshær, Unionsstat.

Skal Danmark sige stop for mere Union er der kun et svar : Vi må ud af EU. Danmark kan ikke bremse Unionsrouletten, men vi kan sige ja til at blive et selvstændigt land igen.

Hvad vinder vi udenfor EU? Retten til velfærd, mulighed for at handle solidarisk og ligeværdigt med folk og lande i østlandene og ulandene. Frihed til at sige nej til en masse tåbelige og ubehagelige EU-regler. mulighed for at kæmpe for arbejderrettigheder. Mulighed for demokrati. Ret til at lave ligeværdige aftaler om handel, kultur, fred med vores nabolande, med de europæiske lande og fattige udviklingslande. Frihed for den endeløse Unionsskrue. National selvstændighed.

Det er slet ikke urealistisk. Og vi vil garanteret med tiden få følgeskab af andre EU-lande.

I oktober viste en Gallup-undersøgelse at 46 % af vælgerne er grundlæggende imod hele EU-medlemskabet. Så mange vil stemme nej hvis der var afstemning om Danmarks tiltrædelse af EU. En afstemning om medlemskab kan vindes!

For alle Nej-sigere må holdningen være klar:

Trodser regeringen afstemingsNEJ´et og underskriver Nice-traktakten må alle nej kræfter være forenede om kræve denne mere unionstraktat til folkeafstemning.

Nej til mere union! Nice traktaten må falde!

Stop for Unionen sikres, først når Danmark er ude af EU.

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

24.10.2000

 

Back To Top