Skip to content

Fordøm Israels kriminelle angreb på Jenin!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Solidaritet med det palæstinensiske folks kamp 

APK udtrykker sin fulde solidaritet med det modige, kæmpende palæstinensiske folk og flygtningene i Jenin-lejren.  Vi fordømmer på det kraftigste og ser med afsky på apartheid-Israels seneste kriminelle angreb mod byen Jenin og flygtningelejren der. Det er et voldsomt militært angreb og massakre i rækken af Israels forbrydelser mod det palæstinensiske folk med fortsat etnisk udrensning og underlæggelse af stadig større landområder.

Israel har ikke kunnet eliminere den øgede palæstinensiske modstand mod Israels besættelse og tyveri af palæstinensisk land. En ny kæmpende ungdom – trods gentagne invasioner – tager kampen op og fortsætter kampen imod besættelsen . Derfor forsøgte Israel mandag morgen et ny militært angreb mod Jenin-flygtningelejren, hvis lige ikke er set i mere end 20 år.

Flygtningelejren blev omringet med over 100 pansrede køretøjer, så ingen kunne slippe ud.  Bulldozere blev kørt ind sammen med militærjeeps og 1000 israelske soldater. Fra luften bombede fly og droner huse og gader og resulterede i drab på mere end 8 palæstinensere og anholdelse af snesevis af andre.

Med en israelsk regering drevet af dens behov for at tilfredsstille illegale bosætteres blodtørst og drevet af hævn over, at palæstinensere ikke mindst i Jenin-flygtningelejren yder modstand mod besættelse og landtyveri.

Herhjemme ser vi en dansk regering, som ubetinget støtter apartheid-Israel uden konsekvenser for apartheid statens langvarige ulovligheder. Tværtimod undergraver regering og Folketingsflertallet den internationale bevægelse for boykot af apartheid-Israel på værste vis med indkøb af israelsk Elbit militærudstyr.

Det seneste israelske angreb kan ikke undgå at øge palæstinensernes vrede mod den israelske besættelsesmagt og bør resultere i endnu større international solidaritet med det kæmpende palæstinensiske folk for deres legitime, nationale rettigheder for et Frit Palæstina.

Solidaritet med det kæmpende palæstinensiske folk!

Boykot Israel – Stop våbenhandlen med Israel!

Frit Palæstina!

4. juli 2023, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 

In english:

Condemn Israel’s criminal attack on Jenin

Solidarity with the struggle of the Palestinian people

APK expresses its full solidarity with the heroic struggling of Palestinian people. We strongly condemn and abhor apartheid Israel’s latest criminal attack against Jenin and the refugee camp. It is a violent military attack and massacre in the long series of Israel’s crimes against the Palestinian people with continued ethnic cleansing and subjugation of ever larger areas of land.

Israel has not been able to eliminate the growing Palestinian resistance to Israel’s occupation and theft of Palestinian land. A new combative youth, despite repeated invasions, is taking up the struggle against the occupation. Therefore, on Monday morning the 3.of July , Israel carried out a new military assault on the Jenin refugee camp, unprecedented in more than 20 years.

The refugee camp was surrounded with over 100 armored vehicles, so that no one could escape. Bulldozers were driven in along with military jeeps and 1000 Israeli soldiers. From the air, aeroplanes and drones bombed streets and houses. This resulted in the killing of more than 9 Palestinians and the arrest of dozens of others.

The Israeli government is driven by its need to satisfy the bloodlust of illegal settlers and driven by revenge for Palestinians resisting occupation and land theft, not least in Jenin refugee camp.

In Denmark, we see a Danish government that unconditionally supports apartheid Israel without consequences for the apartheid state’s long-standing illegal and criminal actions. On the contrary, the government and parliamentary majority undermine the international movement for a boycott of apartheid Israel in the worst way by purchasing Israeli Elbit military equipment.

The latest Israeli attack will increase Palestinian anger even more against the Israeli occupation. We and the freedom-loving people of the world will raise their voice in even greater international solidarity with the struggling Palestinian people for their legitimate national rights for a Free Palestine.

Solidarity with the struggling Palestinian people!

Boycott Israel – Stop the arms trade with Israel

Free Palestine!

4.juli.2023
APK, The Communist Party of Labor, Denmark

Back To Top