Skip to content

Forandringen må vi selv skabe – for en revolutionær vej ud af krisen!


Regering og folketing har foræret milliarder til arbejdsgiverne i ”corona-støtte”. Imens skyder de største monopolers aktier i vejret, løn og arbejdstid er under pres, og arbejdsløsheden og de usikre ansættelser er på himmelflugt. Regningen sendes nu til arbejderklassen, de offentligt ansatte og socialt udsatte over finansloven.

Det hele bliver pakket pænt ind i glittet grønt papir, mens klimaløfterne forsvinder som varm luft. Oprustning, NATO-medlemskab og imperialistiske krige er der selvfølgelig stadig råd til.
Det kapitalistiske system kan ikke sikre os et værdigt, trygt og sundt liv med arbejde og bolig til alle, og en fremtid for alle børn. Men vi kan skrotte kapitalismen, organisere os og opbygge et samfund der prioriterer arbejde, boliger, uddannelse, tid til familien, en sund og meningsfuld tilværelse og en fremtid for alle børn. Et samfund der ikke eksisterer for at skaffe profit til de rigeste, et socialistisk samfund.
På den ene side står arbejdsgiverne, EU-monopolerne, deres regering og toppen af fagbevægelsen. Efterlønnen har de slagtet, og med ”velfærdsreformen” tvinger de fortsat pensionsalderen op. Modstanden forsøger de at splitte, ved at lade os slås om hvem der er mest nedslidt.

På den anden side står vi – arbejderklassen og store dele af befolkningen, med kravet om ret til pension fra 60 år og en folkepension vi faktisk kan leve af. Vi vil ikke arbejde til vi dør!
Kontanthjælp og dagpenge har de udhulet, arbejdsløse har de gjort til jaget vildt. Deres ’løsning’ er milliarder til arbejdsgiverne, fyringsrunder og fri import af arbejdskraft fra EU. Som om profit til de rigeste er ensbetydende med arbejde til os andre.

Vi kræver flere varme hænder i det offentlige. Hospitaler, skoler, institutioner og plejehjem – der er ikke mangel på arbejde der skal udføres. Hvorfor skal vi løbe så stærkt når vores kolleger går arbejdsløse? Vi har brug for langt bedre normeringer. Giv arbejdet til de arbejdsløse, lad kapitalen betale.

Arbejdstid og tempo presser de op, senest med 12-timers arbejdsdage på statens Femernbyggeri – allernådigst med en enkelt hviledag mellem arbejdsperioderne.
Vi kræver 30 timers arbejdsuge – 6 timers arbejdsdag – med fuld løn- og personalekompensation. Et krav der ville betyde flere i arbejde, mindre nedslidning, tid til familie, fritid og reel hvile.
Forandring må vi selv skabe. Gå med i kampen for en revolutionær vej ud af krisen – og for et socialistisk Danmark, hvor vi alle sammen kan trække vejret.

APK – Arbejderpartiet Kommunisterne, 6. oktober 2020

Back To Top