Skip to content

Forandringen kommer kun fra klassekampen

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Det er med god grund, at så mange var i tvivl lige til det sidste ved Folketingsvalget d. 1. november. Tilliden til politikerne er i den grad tyndslidt og mange steder ikke længere eksisterende. Nu hvor kameraerne er slukket, er magtkampen i fuld gang og valgløfterne pakket ned. Det parlamentariske cirkus er på plads.

Det store bogstavs drama om en kommende regering vil ikke ændre på, at det fortsat vil blive nedskærings- og krigspolitik, der vil blive ført. Når det kommer til stykket, findes der reelt ikke en rød blok, der sætter foden ned mod den socialdemokratiske regerings politik og handlinger. En bredere national samling hen over midten ledt af en borgerlig socialdemokratisk regering, vil fortsætte og skærpe sin borgerlige liberale politik.

Allerede nu ved vi, at valgløfterne skal omveksles til trepartsforhandlinger og nationale kompromiser om nye nedskæringsreformer på sundhed, uddannelse og sociale ydelser. Nedskæringer der skal sødes med fordeling af honninghjerter, som vi skal slås med hinanden om at få en bid af. Og om en optrapning af sikkerhedspolitikken med mere oprustning, mere krigsdeltagelse, mere NATO-militær i Danmark. Og om klima- og grønne løsninger, der skal gavne dansk eksportindustri.

Uanset hvem der ender med at sidde i regeringskontorerne, så formuleres politikken af skyggeregeringen i Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningerne og direktionsgangene. Så er det direktiverne og taktstokken fra EU og NATO der følges.

Den nødvendige forandring kan kun komme ét sted fra. Fra befolkningen selv, fra arbejderklassen og ungdommen. Herfra skal der ikke gives arbejdsro til at forsætte en politik til gavn for de rige, arbejdsgiverne og krigsmagerne.

Derfor siger APK fortsat:

  • Vi kræver højere løn nu, der dækker inflations- og reallønstab. Vi siger: Vent ikke til OK23 og OK24 med at kæmpe for højere løn. Stol ikke på at Folketinget og fagtoppen vil sikre højere løn og ligeløn. Arbejdere må stole på egne kræfter, solidaritet og klassekampens vej. De sociale ydelser skal sikres, så de dækker inflations- og reallønstab.

  • Det er ikke nok at skære ekstraprofitten af energipriserne. Profitten og markedskræfterne skal helt ud energimarkedet. Stop statstyveriet med moms og afgifter helt – ikke halvt og ikke kun for en kort periode. Sikring af, at ingen kan smides ud pga. stigende huslejer og varmeudgifter. At ingen skal tvinges til at vælge mellem mad og varme.

  • Vi kræver, at milliarderne fra forsvarsforliget og tillægsbevillingerne i stedet bruges til oprustning af den offentlige sundheds-, omsorgs-, og uddannelsessektor. Til børn og ældre, til at sætte de sociale ydelser permanent op og sikre de offentligt ansatte ordentlige og værdige løn- og arbejdsforhold.

  • Alle imperialistmagter ud af Ukraine, stop krigshandlingerne – våbenhvile. Stop dansk krigsdeltagelse. Ingen NATO- og US-baser og soldater på dansk grund. Danmark skal ud af de imperialistiske alliancer EU og NATO. Skrot krigsbudgetterne.

Ligesom i de øvrige europæiske lande må fagforeningerne og arbejdspladserne stille krav om lønstigninger med fuld inflationsdækning nu. Og vil fagforeningerne ikke rejse kravet og kampen, men skyde det til hjørne til en kommende overenskomstforhandling, må det rejses udenom dem på tværs af arbejdspladser og klubber.

Vi står på randen af en økonomisk krise i Europa og Danmark. Vi står midt i en krig i Europa, hvis konsekvenser krigens parter både i Rusland, Ukraine, USA, NATO og EU-landene lader folkene betale for. Det drejer sig derfor ikke kun om løn og arbejde, men også om at sende en politisk protest og signal om at stoppe krigen nu. Stoppe at den danske regering sender penge og militær til at forlænge krigen – et politisk signal om at vi ikke vil betale krigens omkostninger.

Det er nødvendigt at gøre op med klassesamarbejdspolitik. I stedet deltage og organisere sig i klassekampen, rejse krav og kæmpe for dem. Det er nødvendigt med en revolutionær vej og forandring.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
1. november 2022

Back To Top