Skip to content

For en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab i 2019! Fuld fart på EU-modstanden!

Partierne begynder at udpege deres kandidater til EU-parlamentsvalget om halvandet år, i maj 2019. Folkebevægelssen mod EU’s Rina Ronja Kari har meddelt, at hun er parat til en periode mere. Nikolaj Willumsen stilles op for Enhedslisten, der har forladt Folkebevægelsen og opstiller selvstændigt. Søren Gade bliver spidskandidat for Venstre. Men Folkebevægelsen vil ikke bare have en person ind i EU-parlamentet. Den vil helt ud.
Af Kommunistisk Politik

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens repræsentant i EU-parlamentet har meddelt, at hun vil genopstille som kandidat ved det kommende parlamentsvalg.  Hun fremhæver i den forbindelse Folkebevægelsens mål – der igen blev slået fast på det seneste landsmøde: At komme ud af unionen og retten til en folkeafstemning er bevægelsens absolutte hovedretning og fokus.
Det er en afgørende retning for EU-modstanden, som kun Folkebevægelsen mod EU fastholder, og som Arbejderpartiet Kommunisterne støtter fuldt ud. APK er som organisation medlem af Folkebevægelsen (kollektivt medlem) og har altid støttet denne som EU-modstandens og EU-modstandernes fælles organisation. Partimedlemmer er aktive i lokalkomiteer og udvalg og slås for at fastholde og styrke den konsekvente EU-modstand og afvise en EU-forsonlig kurs.
Folkebevægelsen har sin helt særlige styrke i sin konsekvente EU-modstand, i sin brede samling på tværs af partiinteresser, og ikke mindst sin aktive medlemsbasis. Alle tre ting må nødvendigvis fastholdes og styrkes, hvis en folkeafstemning skal tilkæmpes og målet om et unionsfrit og mere selvstændigt Danmark skal nås.
EU-modstanden samles om retten til at bestemme selv på alle planer og for forsvaret af almene rettigheder og tilkæmpede goder. I monopolernes EU sætter kapitalinteresser dagsordenen på flere og flere felter. Overnationale diktater om finanspolitik, økonomi, socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik bliver i stadig højere grad dagligdag.
Udenrigspolitikken samordnes med en hurtig udvikling frem mod et fælles militær, en europahær med ambitioner om at gribe militært ind i verden som imperialistisk supermagt den økonomiske og politiske stormagtsstatus. EU skal i endnu højere grad udvikles til et eldorado for europæisk våbenindustri.
Et flertal af danskerne har intet ønske om at være med i denne udvikling, som nu forstærkes af de ledende EU-magter Tyskland og Frankrig. Svaret er at Danmark træder ud af EU.
Det gør det helt nødvendigt at styrke den brede folkelige EU-modstand. Ikke mindst med basis i en forstærket debat og organisering herhjemme – understøttet af den viden om udviklingen som det giver at sidde i EU-parlamentet, hvor Folkebevægelsen er repræsenteret.
EU-modstanden er aktiv hele tiden, ikke kun i form af valgkampagner op til parlamentsvalg eller folkeafstemninger. Den er blevet både lettere og sværere. EU’s indblanding i stort set alt i samfundet gør det lettere at indse, hvordan EU og kapitalinteresser dikterer en nyliberal politik gennem en overnational og stærk stat, men det åbner også for illusioner om,  at EU kan reformeres og omdannes til folkenes og arbejdernes EU. Stærke politiske kræfter arbejder ihærdigt på at skabe netop disse illusioner.
Men EU-staten er de europæiske monopolkapitalisters fælles projekt, uanset deres nationalitet. Den er i sidste ende et redskab for deres globale profitinteresser, og opbygges og institutionaliseres med denne klassekarakter, som gennemsyrer den i alle dens celler. Den kan ikke ændre grundlæggende karakter. Det er et fejlslagent projekt, som må skrottes – og den direkte vej er at forlade det
Ingen demokratisk indflydelse eller påvirkningsmuligheder vil være tilstede i opbygningen af EU-systemet, når unionsopbygningen gøres færdig. Kontrol af EU-landenes befolkninger vil ske gennem EU-partier, overvågning, EU-politi og militær.
Mulighederne for en selvstændig og progressiv dansk politik findes ikke, så længe Danmark er medlem. De ligger udenfor.
Danmark ud af EU – fuld fart på EU-modstanden!
 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 16. januar 2018

Back To Top