Skip to content

For demokratiske rettigheder, selvbestemmelse og en demokratisk overgangsregering i Haiti.

Af CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Den internationale konference for marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) beklager mordet på Haitis præsident Juvenal Moise, der fandt sted for et par dage siden.

Denne handling er ikke en løsning på de politiske og sociale problemer Haiti står i. Den udspringer ikke fra ønsket om at åbne for demokratiske rettigheder og det haitianske folks frihed, eller for landets nationale suverænitet – hvilket brede dele af befolkningen har kæmpet på gaden for uafbrudt siden 2018.

Det er en vigtig kendsgerning, at siden 2018 har arbejderne og andre folkelige sektorer i Haiti udviklet vigtige dage med protester i gaderne og pladserne i de største byer – demonstrationer, der begyndte med sociale krav, men senere integrerede politiske krav, der blev udtrykt i opfordringen om Juvenal Moises regerings afgang!

Regeringens mandatperiode var udløbet; men den opretholdt en politik for med politiets undertrykkelse og terror at forblive de facto ved magten og indføre neoliberale økonomiske tiltag og favorisere visse økonomiske grupper.

De uafbrudte protester og bevægelserne i de største byer var svaret fra arbejderne og folket, selvom politiske og økonomiske sektorer, der var knyttet til en del af oligarkiet, utvivlsomt også deltog.

Den lovgivende magt var nedlagt, eftersom den periode, som den var blevet valgt for, allerede var udløbet. Landet havde ingen lovgivningsmagt.

Den dømmende magt var efterladt amputeret på grund af Covid 19’s dødsfald, og efter at højesteretspræsidenten og fem af dens dommere var væk. Landet havde ikke en domstol.

Statsministeren, den samme, som nu de facto har tøjlerne til Ministerrådet, var blevet sat til side dage før mordet. Landet har nu en de facto udøvende magt.

Præsident Juvenal Moise havde annonceret valg inden for to måneder. Men det var tydeligt, at de dominerende sektorer ikke havde opnået en forståelse indbyrdes, der ville garantere en stabil regering, som ville svare til de konkurrerende politiske og økonomiske interesser.

I Haiti har der været og er en politisk krise. Forfatningens institutioner er kollapset. I den herskende klasse er sektorer i konflikt med hinanden, og de opnår ikke en regering, der kan forene dem og give politisk stabilitet til landet. Arbejderne og andre folkelige sektorer, herunder bønderne, har systematisk været på gaden.

Det er de faktorer, der ifølge marxismen-leninismen udgør en politisk krise. “De øverste kan ikke fortsætte med at regere som før, og de underste vil ikke fortsætte med at blive regeret som før.”

Det er i denne sammenhæng, at mordet fandt sted.

Det er en politisk begivenhed af politiske årsager, dvs. af magtårsager. Den kan kun være sponsoreret af sektorer med politisk og økonomisk magt og medvirken fra en imperialistisk udenlandsk magt, i dette tilfælde Amerikas Forenede Stater, USA.

I øjeblikket virker det forvirrende, hvem der er de specifikke sektorer, der står bag det, der har alle spor af et statskup.

Hvad der ikke hersker forvirring om er, at årsagen er et spørgsmål om magt og heller ikke hvad der er formålet med denne kendsgerning. Ligesom der heller ikke hersker tvivl om de oligarkiske sektorers interesser i at fjerne den folkelige mobilisering fra den politiske krise og søge en løsning ved hjælp af de øverste klasser og lag.

Der er erklæret undtagelsestilstand, og det væsentlige formål med dette skridt er at forhindre folkelige demonstrationer.

Det er nødvendigt, at kommunister udviser solidaritet, og støtter de demokratiske, progressive og revolutionære sektorer, der i Haiti kræver fred og selvbestemmelsesret for det haitiske folk. Der kræver en demokratisk overgangsregering, som muliggør at landet udvikler sig socialt, økonomisk og politisk på mellemlang og lang sigt.

En overgangsregering, hvor de folkelige kræfter, der har krævet rettigheder og friheder i de sidste tre år, har en vigtig deltagelse.

Vi afviser en militær intervention fra USA eller enhver anden udenlandsk magt, uanset hvilken mekanisme en sådan intervention søger at gemme sig bag. Fordi det vil være i modstrid med retten til selvbestemmelse for folket i Haiti og vil være en trussel mod de nærliggende folks suverænitet.

Vi betragter det som afgørende og principielt at insistere på behovet for, at den haitiske arbejderklasse udvikler sit kommunistiske parti som en revolutionær fortrop, der under omstændigheder som de nuværende og andre, der måtte opstå, kan leder denne. For til syvende og sidst er denne fortrop det, der mangler på dette tidspunkt, hvor der er objektive betingelser for fremskridt for den folkelige revolution, men hvor den organisation og politiske ledelse, der leder arbejderne og folkemasserne for at opnå en revolutionær løsning på krisen, mangler.

CIPOML, som har gjort en indsats for at støtte arbejderne og befolkningen i Haiti i alle deres kampe, vil fortsætte i denne militante handling.

Respekt for det haitianske folks demokratiske rettigheder og offentlige frihedsrettigheder; respekt for retten til selvbestemmelse demokratisk overgangsregering og absolut afvisning af enhver udenlandsk intervention.

Koordinationsudvalg for den internationale konference for marxist-leninistiske parter og organisationer (CIPOML).
12.7. 2021

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af CIPOML.

Se andre udtalelser fra CIPOML

Se CIPOMLs hjemmeside

 

 

Back To Top