Skip to content

Folketingsvalg 2015: Stem blankt!


Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Hvorfor stemme blankt? Fordi valget alene er et valg mellem to blokke med grundlæggende samme nyliberale dagsorden for sociale nedskæringer, fortsat krig og mere EU.


Nej tak til social dumping Foto: Erling Skov Madsen


Helle Thornings regering og ’rød blok’ har været en kæmpe skuffelse for de fleste af dem, som bragte dem til regeringsmagten i håbet om, at en  ny regering ville betyde et politisk kursskifte og en anden politik. Men både ’rød’ og blå blok følger nøje EU’s nyliberale nedskæringsdiktater, der gør de rige rigere og de mange fattigere.

Thorning-regeringen har i et rasende tempo gennemført den en forringelse af de sociale ydelser efter den anden. Den har lockoutet skolelærerne og gennemført en stribe uddannelsesreformer, der skal tilgodese erhvervslivets krav. De gavner hverken børnenes udvikling eller de unges fremtidsmuligheder, og presser de ansattes arbejdsforhold til det yderste – for en ringere løn.
Thorning-regeringen har kastet Danmark ud i to nye krige: I Libyen 2011 og i Irak/Syrien i 2014.
Den har tllsluttet Danmark til de afgørende dele af Finanspagten, fået indført EU’s patentdomstol og vil indlemme Danmark i monopolernes bankunion sammen med Løkke og Co. Begge vil have den danske retsundtagelse afskaffet ved en folkeafstemning kort efter folketingsvalget.
Den ’røde’ regering har solgt yderligere ud af den nationale selvstændighed – og af nationale værdier som ved det helt utilstedelige salg af DONG til en røverisk spekulantgruppe som Goldman-Sachs.

Skal den belønnes med fire år til med samme politik?

Blå blok er intet alternativ. Den fører samme regeringspolitik som ’rød’ blok – bare i almindelighed minus 10 pct. De samme nedskæringer, lidt værre. De samme stramninger, lidt styggere. Hvis de ellers kan komme igennem med dem, fordi de også fremprovokerer en kraftig folkelig modstand.
Anders Fogh fik for alvor Danmark ind på nyliberalismens og de imperialistiske kriges vej som drabant for USA og NATO. Luksus-Løkke beviste sin uegnethed til at lede landet, da den af begge blokke fuldstændig uventede kapitalistiske økonomiske verdenskrise brød ud i 2007-08.
Hverken Løkke eller Thorning har kunnet føre Danmark ud af krisen på en socialt forsvarlig måde. De har simpelthen arbejdet for at sikre profitterne – og for løntrykkeri og social dumping, der har banket  reallønnen nedad.
Begge blokke har et parti, som fungerer som deres ’sikkerhedsnet’ – og som en social profil, der skal lænke vælgerne netop til deres blok.

Det er for de blå Dansk Folkeparti, som med sin fremmedfjendskhed sår splittelse i arbejderklassen og befolkningen. For ’rød’ regering er det  Enhedslisten , der fremstiller sig som garant for, at den fører en progressiv politik. Men når det kommer til stykket er partiet alene en garant for mere Thorning.

Der er ingen af folketingsvalgets partier, der ikke er fanget i blokpolitikken og blokspillet. Heller ikke de nye Alternativet eller Nationalpartiet. Det betyder at enhver stemme, der afgives, bliver en stemme for enten Lars Løkke eller Thorning Schmidt som statsminister.

Ingen vil blive brugt til at opbygge et alternativ til og modstanden mod både blå og ’rød’ blok.

Derfor opfordrer Arbejderpartiet Kommunisterne igen til, at der stemmes blankt ved folketingsvalget. Vi anbefaler ikke en valgboykot. Det er et tomt slag, som ikke kan registreres.
En voksende andel blanke stemmer er et synligt udtryk for den voksende protest mod blokregimentet og deres reaktionære politik.

Netavisen 14. april 2015

 

Back To Top