skip to Main Content

Folket i Bolivia kæmper mod fascismen

Statskuppet i Bolivia som højrefløjen, politiet og militæret gennemførte, var sat igang af USA-imperialismen og støttet af OAS og de reaktionære regeringer i Latin -Amerika. Derimod blev det afvist af arbejderne, bønderne, ungdommen, de revolutionære, venstrefløjen, og de demokratiske kræfter i landet, i hele regionen og i verden. Det er en antikommunistisk og reaktionær offensiv, der betegner Evo Morales regering som revolutionær og socialistisk og opfordrer til en hellig alliance for at sikre de internationale monopolers og det bolivianske oligarkis interesser.

Arbejderklassen og folket i Bolivia rejser sig og er mobiliseret til forsvar for deres interesser og rettigheder som reaktionen og imperialismen prøver at fjerne. Efter adskillige års ledelse blev Evo Morales regering og hans MAS bevægelse mødt med kritik og krav fra store dele af befolkningen, som erfarede, at han førte den modsatte politik af det han lovede i hans ”venstredrejede” og ” anti-imperialistiske” taler, samtidig med at han gennemførte en politik for at splitte den folkelige bevægelse, bl.a. gennem at skabe parallelle fagforeninger og fjernede fagforeningsledelser, der ikke var enige.

Men Morales og MAS bevægelsen lyttede ikke til folkets krav og de overhørte advarslerne om at denne vej adskilte dem mere og mere fra folket og overlod dem til højrefløjens nåde. Den sociale utilfredshed havde længe været til stede. Det blev meget tydeligt, da Morales tabte den folkeafstemning, der skulle ændre forfatningen sådan så Morales selv kunne blive siddende som præsident. Resultaterne af valget i oktober skærpede disse spændinger og bidrog til at skabe omstændighederne for statskuppet.

Kommunisterne og venstrefløjen generelt har muligheden for at bedømme denne erfaring, og drage konklusioner og forslag til handling, der kan bidrage til at udvikle en sammenhængende revolutionær retning for processen i Bolivia.

Lige nu er det nødvendigt at gå imod højrefløjens og USA-imperialismens handlinger i solidaritet med arbejderklassen og den arbejdende befolkning, med folket i vores søsterland og med vores søsterparti PCR – Bolivias Revolutionære Kommunistiske Parti, der kæmper sammen for at sikre en revolutionær retning og udvikling.

I dag kæmper folket i gaderne mod fascismen. De venstreorienterede organisationer, der bekæmpede mange af de neoliberale økonomiske tiltag som Morales gennemførte, er nu i spidsen for folkets utilfredshed og arbejder for at sikre en ledelse af den antifascistiske modstandskamp. Regeringen, hæren og imperialismen gennemfører en hård undertrykkelse, der har kostet mere end 30 mennesker livet.

Den vilje til at kæmpe som folket i Bolivia har udvist i de seneste dage, afspejler traditionen, erfaringen og læren fra kampen mod neoliberalismen og for social befrielse.

Sammen med kammeraterne fra PCR i Bolivia, afviser vi kupaftalerne mellem toppen af regeringen og sektorer i MAS bevægelsen, om at udskrive nyvalg efter nye regler og domstole og uden deltagelse af Evo Morales. Det er en aftalt vej ud af krisen, der ikke inddrager arbejderklassens og folkets interesser.

Arbejderne og folkene, de politiske organisationer og partier fra det revolutionære venstre, PCR vil forsætte kampen og vil ikke give afkald på målene for revolution og socialisme

Koordinations komitéen, CIPOM 1. december 2019

 

Back To Top