Skip to content

Fagbevægelsens top svigter – hvad gør vi?

Dette var emnet som blev diskuteret på APKs og Oktober Bogbutiks offentlige møde d. 12. november. Thomas Boldt, lokofører og medstifter af Jernbanearbejdernes Landsklub og Karna Larsen, folkeskolelærer lagde op til debat.

P.g.a. Corona var der begrænset adgang, men der var åbnet op for at interesserede kunne deltage virtuelt via en skype forbindelse. Thomas Boldt holdt et glimrende oplæg, der trak linjerne op for, hvorfor det er bydende nødvendigt at få sat en diskussion i gang om fagtoppens svigt og organisering på grundplan, i en tid hvor mange mærker at deres løn og arbejdsforhold er udsat for angreb og underminering.
Karna Larsen der er folkeskolelærer og fagligt aktiv, bidrog med en afslørende beskrivelse af hvordan forhandlerne i Danmarks læreforening(DLF) havde kørt en meget lukket proces, både i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og især i forbindelse med genforhandlingerne af lærernes arbejdstids aftale, selvom der var store forhåbninger, blandt medlemmerne, om at de kunne få bare en.smule forbedringer tilbage.
Efterfølgende blev der åbnet op for debat og spørgsmål fra deltagerne i butikken, såvel som fra dem der deltog via skype. Og talelysten var stor, man kom godt rundt om hvorfor og hvordan fagbevægelsen svigter. Bl.a. fordi topforhandlerne af vores overenskomster samtidig sidder i bestyrelserne i forskellige selskaber. Konkret sidder topforhandleren fra CO industri, Claus Jensen fra Dansk Metal, i 27 forskellige bestyrelser. Hvis interesser varetager han?  Hans løn og livsvilkår er mere på linje med en arbejdsgiver, end de medlemmer han forhandler for. Også den danske model med sammenkædningsreglerne, forligsmandslov o.s.v. viser sig ofte at være en hæmsko for at få overenskomstmæssige krav opfyldt.
Gode, progressive valgte tillidsfolk ude på arbejdspladserne der ellers har kæmpet for deres kollegaer, bliver i mange tilfælde, umærkeligt fedtet ind og usynliggjort, så snart de bliver valgt ind til faglige poster i forbundene. Dette blot et par eksempler på de spørgsmål der blev debatteret. Ingen tvivl om at meget skal ændres i fagbevægelsen, og at organiseringen på grundplan må styrkes, hvis medlemmerne på arbejdspladserne skal have indfriet deres forventninger og krav til ordentlige løn og arbejdsforhold.
Læs også:
Karna Larsen: Når fagtoppen sælger ud må vi afsløre deres forræderi og organisere os på tværs af fag
Back To Top