Skip to content

KPML og APK fællesudtalelse 4. maj 2021: Historieforfalskning og antikommunisme går hånd i hånd

Historiefrisørene

Dagens antikommunisme er et perfekt alibi for at omskrive historien. Nazisternes erklærede mål om at bekæmpe kommunismen er blevet en formildende omstændighed for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

 

Fællesudtalelse
Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPML), Norge
Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Når historien omskrives

Film omhandlende besættelsestiden er stadig godt stof for underholdningsindustrien, så disse glider i en jævn strøm over TV-skærmene. Senest har Norsk TV i samarbejde med DR stået for en produktion af en serie i flere dele om nordmænd, der gik i tysk krigstjeneste.   Frontkæmpere hedder serien, som støtter myten om naive unge, der går i krig for at kæmpe mod kommunismen.

Det er bevidst fordrejning og tilsidesættelse af de historiske sammenhænge og kendsgerninger om de danskere og her, de nordmænd, der meldte sig for at gøre tjeneste i de tyske eliteenheder, altså under Waffen-SS.

Men dagens antikommunisme er et perfekt alibi for omskrivningen af historien. Disse racekrigere, disse specialuddannede SS-tropper, fysisk, militært og ideologisk har fået serveret undskyldningen for deres forbryderiske handlinger – nemlig, at vi jo meldte os for at bekæmpe kommunismen.

Glemt eller rettere gemt er deres forbryderiske fremfærd mod de slaviske folk, mod russerne som betragtedes som undermennesker. Jøder og kommunister. Oplæringen af rekrutterne – af nordmændene og danskerne – var baseret på SS’ almindelige uddannelseskoncept, som indebar, at nye rekrutter skulle involveres i ”skarpe aktioner” fra et meget tidligt tidspunkt. Så alt efter behov – og der var hyppigt brug for det – blev rekrutterne sendt ud på operationer, hvor de sammen med mere erfarne politi-, SS- og værnemagtsenheder skulle finkæmme større områder på landet for partisaner, sovjetsympatisører og ”mistænkelige folk” f.eks. jøder. Når tropperne stødte på dem, blev de myrdet på stedet.

Glemt eller gemt er, at adskillige af de norske og danske frontkæmpere fik vagttjeneste i KZ-lejre som Auschwitz. Men alt tilgivet, det var jo blot unge mennesker, der ville bekæmpe kommunismen.

Det er forstemmende at i takt med at de gamle modstandsfolk er gået bort stiger antallet af misvisende og fordrejende film. Modstandsfolkene gjorde ret i at protestere mod fordrejningen – hver gang! – for film har en kolossal påvirkningskraft. Og selvom det er underholdning, er fiktion serveret i en historisk ramme, så sætter det sine spor.

Omskrivningen af historien er ikke noget nyt. Den kolde krig satte straks sine spor efter sejren over fascismen. Et foreløbigt højdepunkt heri opnåede et flertal af EU-parlamentet, da de vedtog en resolution, der vender årsagerne til udbruddet af Anden Verdenskrig på hovedet. Fra at være nazismen og de store tyske monopolers krav om »Lebensraum« – den imperialistiske rivalisering, der fik verden til at bløde, er det nu det daværende socialistiske Sovjetunionen og Nazityskland i fællesskab, der bærer ansvaret.

Dengang som nu tjener historieforfalskningen et politisk formål.

Mange steder verden over har vi oplevet at de højreekstremistiske kræfter er vokset endda ganske betydeligt de senere år. Nyliberalismen har stimuleret denne udvikling, har normaliseret højreekstremismen og bruger dem til at splitte befolkningerne.

Magthaverne forsøger i mange lande at aflede utilfredsheden og uroen ved at kanalisere dem ind i racistiske, chauvinistiske, kvindefjendske og fremmedfjendske politikker. Det er i dette lys revideringen af historien også skal ses.

Lad os slå fast

Efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland i 1933 sænkede den mørke nat sig over Europa. I 12 år herskede nazismens iboende, uvidenskabelige og forbryderiske racehad og absurde erobrings- og herrefolksdrømme – alt sammen bygget på krig, terror og menneskeforagt. Kun ved modstand og kamp med tunge ofre blev det igen muligt for menneskeheden at ånde frit. Nazismen kostede over 50 millioner mennesker livet.

Derfor blev nazismen efter krigen stemplet og dømt som forbrydelse mod menneskeheden. – Og forbudt.

Trykte og elektroniske medier bør ikke være mikrofonholdere og budbringere for nazister/racister. Deres udfoldelsesmuligheder skal indskrænkes og/eller umuliggøres.

Fangerne i den berygtede koncentrationslejr Buchenwald ved Weimar i befriede sig selv med hjemmelavede eller stjålne våben kort tid før Tysklands kapitulation. Ved befrielsen holdt de på appelpladsen et stort afskedsmøde, hvor de enstemmigt vedtog et program med et højtideligt løfte om at udrydde fascismen og kæmpe for freden.

Udryddelse af fascismen og dens rødder er vores løsen …
Opbygning af en verden i fred og frihed er vores mål…
Det skylder vi de myrdede…

4. maj 2021

Den 4. maj 1945 blev Danmark befriet.
Den 8. maj 1945 blev Norge befriet.

Back To Top