Skip to content

EUs mindstelønsdirektiv er pisk forklædt som en gulerod

Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

EU har fastsat nye regler, der fremmer lovbestemte “passende” mindstelønninger. Det nye direktiv om mindstelønninger er forklædt som en tilsyneladende “social reform”, det bringer systemet med kollektive overenskomster i fare i de lande, hvor de stadig er gældende.

Medlemslande, hvor lønningerne fastsættes gennem kollektive overenskomster, skal tage skridt i retning af en lovbestemt mindsteløn, hvis mindre end 80 % af arbejderne og de ansatte er omfattet af en kollektiv overenskomst.

I de fleste af de europæiske lande findes der allerede national lovgivning om mindsteløn. I Spanien og andre lande har dette på ingen måde sikret de arbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, en passende indkomst eller en anstændig levestandard. Mindstelønnen betragtes ofte som et “loft” over lønnen snarere end som et “gulv”.

Lovbestemte mindstelønninger og en europæisk arbejdstilsynsmyndighed, der pålægger de “arbejdsstandarder”, som EU måtte beslutte, er et skjult angreb på de europæiske arbejdere, deres fagforeninger og systemet med kollektive forhandlinger. En stærk og klassebevidst fagbevægelse er afgørende i kampen mod nedskæringer i lønninger og pensioner, i forsvaret af arbejdspladserne og i afvisningen af længere arbejdsdage og usikkert arbejde.

Vores realindkomst falder hver dag. Samtidig med, at den herskende klasse fører en aggressiv krigspolitik, kræver den herskende klasse, at Europas arbejdere forbereder sig på yderligere “ofre”. Dette er “den pris vi må betale” for krigen i Ukraine, som NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg har udtrykt det. Russiske arbejdere hører lignende “patriotiske” løgne fra aggressorerne i Moskva. Øgede militærudgifter fremmer inflationen og finansieres af budgetnedskæringer på velfærd og sociale ydelser.

I dag kæmper Europas arbejdende befolkning for at overleve på grund af den tårnhøje inflation og de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser. Hvilket tvinger dem til at vælge mellem at sulte eller fryse i de kommende vintermåneder. Sanktioner, krig og militarisme forværrer situationen på alle områder.

I denne situation hjælper de lovbestemte statslige mindstelønninger, der aldrig holder trit med inflationen, kapitalisterne med at øge deres profitter og lade arbejderklassen betale for den imperialistiske krig i Ukraine og andre krigsforberedelser.

Vi nægter at betale for den begyndende økonomiske krise, der accelereres af aggressiv krigspolitik og oprustningskapløb, som truer med at ødelægge os og vores lande. I stedet er det på tide at bryde dette system med maksimal profit, som styrer menneskeheden mod en katastrofe.

Ingen væsentlig EU-lovgivning har nogensinde været til gavn for arbejderklassen i Europa. Det nyliberale koncept om det europæiske indre arbejdsmarked, hvor arbejderne tvinges til at konkurrere indbyrdes i ind- og udland for “frit” at underbyde prisen på arbejdskraft, er skadeligt for arbejderklassen og stærke fagforeninger. Generelt vil lovbestemte mindstelønninger ikke stoppe, men snarere fremskynde dette ræs mod bunden.

Hårde tider kræver hårdere og bredere kamp for at forsvare vores økonomiske og politiske interesser! Kun stærke og uafhængige klasseorganisationer, kamp og international solidaritet kan sikre arbejderne en indkomst over fattigdomsgrænsen og åbne perspektiver for en bedre fremtid og sætte en stopper for lønarbejdssystemet for altid.

oktober 2022

Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft;
Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark;
Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF;
Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien;
Kommunistisk Platform (KPml) i Norge;
Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet;
Albaniens kommunistiske parti;
Bevægelsen for genopbygning af Grækenlands kommunistiske parti 1918-1955 (Anxintaxi).

Back To Top